tisdag 15 juni 2010

Var finns jobben?

Läste idag i DN om de rödgrönas jobb-politik.
Efter att ha läst ungefär halva inlägget kom jag till ett stycke som handlade om den sänkta inkomstskatten och om man skulle jobba mer om man fick ytterligare sänkt skatt? Jag förstår inte riktigt resonemanget.
Det handlar väl inte om att de som jobbar ska jobba mer när de får sänkt inkomstskatt? Snarare att de som inte jobbar ska känna att det lönar sig att exempelvis läsa till ett nytt yrke och skaffa sig ett jobb. Börjar de som redan har jobb att jobba ännu mer minskar ju istället jobben?!

Sen ger ju sänkta inkomstskatter folk mer i plånboken som de kan efterfråga varor och tjänster med. Vilket betyder att företagare kan sälja mer saker, vilket kan leda till investeringar och nya jobb inom dessa företag.

Sänka arbetsgivaravgifterna kan vara en bra idé om man samtidigt stimulerar efterfrågan.
Har man bara arbete åt två personer anställer man ju inte en tredje bara för att arbetsgivaravgifterna sänks. Så att bara sänka arbetsgivaravgifterna ger ingenting. Det gäller att öka efterfrågan så att företagen vill expandera och på så vis har behov av att nyanställa. Med jobbskatteavdraget får man mer i plånboken man kan efterfråga mer och på så vis stimuleras marknaden som i sin tur leder till nya jobb! Det är i alla fall min syn på jobbskatteavdraget.

Och att det är den privata sektorn som ger mest jobb kan man se svart på vit i dagens OT (pappersformatet). Där finns en artikel om att antalet nystartsjobb ökar. Att arbetslösheten i länet minskar samt att det finns fler lediga platser (923 st i maj). Av dessa nya lediga platser kommer 72% från privata tjänstenäringar, 22% från offentliga tjänster, 4% från byggverksamheter och 5% (fast det borde ju vara 2% kvar nu…) från tillverkningsindustrin. Det privata står alltså för nästan tre fjärdedelar av alla jobb. Helt klart är det här det finns möjlighet till de nya jobben!

Så fortfarande efter att ha läst nämnda DN artikeln kan jag konstatera att det är Alliansen som har den bästa strategin för att öka sysselsättningen i Sverige och minska utanförskapet.

Inga kommentarer: