söndag 31 augusti 2014

Skolvalet

Det fria skolvalet skall avskaffas.

Mitt svar: "Mycket dåligt förslag"
Min motivering: Jag tycker inte geografin skall bestämma vilken skola man skall gå i, utan det ska vara ett val man gör i familjen. Vi är alla olika och därför är det bra att kunna välja den skola som passar mig.
Jag har ju även den övertygelsen att valmöjligheten leder till konkurrens, vilket leder till ökad kvalitet för att "locka" både elever och lärare.
Jag tror inte att det fria skolvalet gör att "dåliga" skolor uppstår. Däremot måste man säkerhetsställa att alla skolor har en hög grundnivå gällande kvalitet, så att alla har möjlighet till en bra skolgång.

Partiernas svar

"Mycket bra förslag": V

"Ganska bra förslag": -

"Ganska dåligt förslag": S, MP

"Mycket dåligt förslag": KD, FP, M, C, SD

Sammanställning: FP (6), M (6), KD (6), SD (6), C (5), S (3), MP (2), V (1)

lördag 30 augusti 2014

Betyg i skolan

Skolelever skall få betyg från årskurs 3.

Mitt svar: "Ganska dåligt förslag"
Min motivering: Det är inte länge sedan det infördes betyg från årskurs 6 och jag tycker detta först skall få några år på nacken så att man kan göra en utvärdering av detta. Skulle det visa sig att det har givit positiv effekt, att fler får den hjälp och stimulans de behöver så är jag inte helt emot att man inför betyg från årskurs 4.
Jag tycker dock att lågstadiet är för tidigt för betyg och är därför emot betyg från årskurs 3.

Hur svarade riksdagspartierna?

"Mycket bra förslag": -

"Ganska bra förslag": M, FP

"Ganska dåligt förslag": C, KD, S, SD

"Mycket dåligt förslag": V, MP


Sammanställning: FP (5), M (5), KD (5), SD (5), C (4), S (3), MP (2), V (1)

fredag 22 augusti 2014

Föräldrarledighet

En tredje obligatorisk pappamånad skall införas.

Mitt svar: "Mycket dåligt förslag"
Min motivering: Tror jag skrivit om detta tidigare men jag tycker inte det är något som skall bestämmas av politiker, utan jag tycker varje familj bäst beslutar över sin egen fördelning. I en del fall är det lämpligast att modern är hemma mer och i en del fall är det mer lämpligt att fadern är hemma.
I de fall då modern vill helamma i mer än 6 månader så kommer hon behöva mer dagar än fadern.
Självklart är det önskvärt att båda föräldrarna är hemma och får en god anknytning till barnet, men att lagstadga tycker jag är fel väg att gå. Möjligtvis öka jämställdhetsbonusen mer för att locka till jämnare uttag av dagar.
Personligen så väljer jag att ta fler dagar än min make, det har inget med ekonomi att göra och jag vet att det påverkar min framtida pension men vi tycker ändå det är en rättvis fördelning. Som sagt det är upp till varje familj att bestämma själva tycker jag. Ingen tvingar mödrar att vara hemma mer, det är ett val man gör!

Hur svarade våra riksdagspartier?

"Mycket bra förslag": MP, S, FP

"Ganska bra förslag": V

"Ganska dåligt förslag": M, C

"Mycket dåligt förslag": SD, KD


Jag börjar mer och mer förstå osäkra väljare, för det måste verkligen vara svårt att vara helt överens med ett parti... I Oskarshamns-tidningen var det väl dryga 30% som svarat att de inte bestämt sig än.

Sammanställning: FP (5), M (5), KD (4), SD (4), C (3), MP (2), S (2), V (1)