söndag 31 augusti 2014

Skolvalet

Det fria skolvalet skall avskaffas.

Mitt svar: "Mycket dåligt förslag"
Min motivering: Jag tycker inte geografin skall bestämma vilken skola man skall gå i, utan det ska vara ett val man gör i familjen. Vi är alla olika och därför är det bra att kunna välja den skola som passar mig.
Jag har ju även den övertygelsen att valmöjligheten leder till konkurrens, vilket leder till ökad kvalitet för att "locka" både elever och lärare.
Jag tror inte att det fria skolvalet gör att "dåliga" skolor uppstår. Däremot måste man säkerhetsställa att alla skolor har en hög grundnivå gällande kvalitet, så att alla har möjlighet till en bra skolgång.

Partiernas svar

"Mycket bra förslag": V

"Ganska bra förslag": -

"Ganska dåligt förslag": S, MP

"Mycket dåligt förslag": KD, FP, M, C, SD

Sammanställning: FP (6), M (6), KD (6), SD (6), C (5), S (3), MP (2), V (1)

Inga kommentarer: