torsdag 18 december 2014

Alla får plats men...

Varnar för ett långt och utsvävat inlägg...
Jag har svårt att förstå mig på dagens politiker. Jag tänker på frågan gällande migrationen.

Självklart vill man hjälpa så många som möjligt och visst finns det gott om plats i Sverige. Men det är ju inte bara plats som behövs det behövs ju resurser också.
För att dra en långsökt parallell. I mitt hushåll skulle det nog lätt få plats åtta inneboende (utöver de sex vi redan är). Men jag har varken köksresurser eller tvättresurser för att klara av det hela i långa loppet.

På samma sätt måste det ju vara för landet Sverige.
Fast för landet Sverige handlar det om resurser inom vård, skola, arbetsmarknad m.m.
Läste idag i OT om att asylsökande inte hinner gå igenom någon hälsokontroll inom rimliga tidsgränser. Lösningen i Kalmar län skulle vara att EN sköterska anställdes plus att man skulle se om man kunde ta någon resurs från primärvården. Nu är jag inte insatt i om primärvården har gott om resurser som kan avvaras utan att kvalitén påverkas för anställda och patienter men i stora lag ser jag detta som att vi inte längre klarar av asylmottagandet organisatoriskt.

Jag ser då två alternativ, antingen måste vi då minska asylmottagandet eller så måste mer resurser tillföras organisationen runt det hela så att man inte måste plocka resurser från andra organisationer  (i mitt exempel primärvården) Hoppas ni förstår vad jag menar.
Jag ser även liknande tendenser inom skolvärlden.

Men detta förhållandevis "enkla tänk" verkar inte finnas i riksdagen? För jag har inte hört några direkt konkreta debatter om detta... Fram med korten liksom, hur mycket pengar/resurser finns det till migrationen så att vi kan ta hand om så många som möjligt på bästa sätt utan att sänka den kvalité  (vi vill ju snarare höja den) vi idag har inom skola, vård m.m. Och man vill ju även höra det både kortsiktigt och långsiktigt.

Vi har det bra i Sverige och självklart ska vi hjälpa människor som har det svårt. Men även om vi vill så kan vi inte hjälpa alla, vi kan bara hjälpa så många som vi organisatoriskt och resursmässigt klara av.

Själv tar jag mig riktigt illa vid gällande barngiftemål och när barn i tioårsåldern blir mödrar. När tjejer nekas utbildning, krig och terrorism mm. Jag skulle vilja "rädda" dem alla men jag inser ju att jag inte kan göra allt. Men visst kan jag bidra.
Det kan Sverige också, bidra alltså, men vi kan inte rädda alla.

onsdag 1 oktober 2014

Friskolor

Man kan ha olika åsikter om friskolor, men här i Kalmar län verkar de i alla fall vara "bäst i klassen". Refererar till artikel i OT.
Vidare i artikeln kan man läsa att skolor med många nyinvandrade har det svårare. Inte speciellt konstigt egentligen, jag gissar att det är resurskrävande och att språksvårigheter sätter käppar i hjulen.
Men som vanligt pratas det inte om detta utan istället får bara SD vatten på sin kvarn.
Den här teorin att "inte ens ta i SD med tång" kommer inte minska deras framgångar. Ulf Å (tror det var han i alla fall) från Vänsterpartiet i Oskarshamn pratade efter valet om partiets "storhetstid" i Oskarshamn, när inget av de andra partierna ville ta i V ens med tång...
Nej det är dags, och det har det varit ett bra tag, att bemöta alla de frågor som SD "rider" på. Visa kostnader, intäkter, det kortsiktiga och det långsiktiga.

måndag 15 september 2014

Valet i Oskarshamn

En tanke slog mig just. Om inte personrösterna ändrar något kommer moderaterna i Oskarshamn vara lite unika. De kommer nämligen ha större andel kvinnliga än manliga ledamöter i fullmäktige! Det ni! Girlpower säger jag med glimten i ögat, och ingen lagstadgad könskvotering behövdes heller ;-)

måndag 8 september 2014

Ungdomsarbetslösheten kommer att minska av sig själv


Kommande kullar av 20-25-åringar kommer om några år att vara 20-30 procent mindre jämfört med idag. Därmed lär ungdomsarbetslösheten falla av sig själv de närmaste 5-6 åren. Enligt Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors lär den gå ner innan dess, för den håller på att gå ner redan nu. Det tackar vi Alliansen för, men frågan är vem som kommer slå sig på bröstet och stolt skryta med att ungdomsarbetslösheten minskar kommande år… även om det är de mindre årskullarna som egentligen är den givande faktorn.

måndag 1 september 2014

Kärnkraft

Dagens kärnreaktorer ska få ersättas av nya.

Mitt svar: "Mycket bra förslag"
Min motivering: Självklart ska vi kunna ersätta gamla reaktorer med nya moderna som klarar de högt ställda säkerhetskraven. Dels för att säkerhetsställa energiförsörjningen men även för att undvika fossila komplement samt bibehålla arbetskraften i de många industrier som är beroende av ett stabilt elpris.
Klart man strävar efter att ha förnybar energi, och förnybara energislag har ökat. Jag är dock lite oroad över den subventionerade vindkraften, vad händer när man tar bort subventionen. I Österrike står vindkraftverk övergivna då de inte längre var ekonomiskt försvarsbara att driva... Men det är en annan framtida fundering. Åter till sammanställningen.

Riksdagspartierna svarade:

"Mycket bra förslag": SD, KD, FP, M

"Ganska bra förslag": C

"Ganska dåligt förslag": S

"Mycket dåligt förslag": MP, V

Man kan ju se hur blocken tagit ställning, så oavsett vad representanter för V och S säger på lokal nivå i Oskarshamn så är en röst på dem en röst för en nedläggning av OKG. Då dessa beslut tas på riksnivå.

Sammanställning: FP (7), KD (7), M (7), SD (7), C (5), S (3), MP (2), V (1)

söndag 31 augusti 2014

Skolvalet

Det fria skolvalet skall avskaffas.

Mitt svar: "Mycket dåligt förslag"
Min motivering: Jag tycker inte geografin skall bestämma vilken skola man skall gå i, utan det ska vara ett val man gör i familjen. Vi är alla olika och därför är det bra att kunna välja den skola som passar mig.
Jag har ju även den övertygelsen att valmöjligheten leder till konkurrens, vilket leder till ökad kvalitet för att "locka" både elever och lärare.
Jag tror inte att det fria skolvalet gör att "dåliga" skolor uppstår. Däremot måste man säkerhetsställa att alla skolor har en hög grundnivå gällande kvalitet, så att alla har möjlighet till en bra skolgång.

Partiernas svar

"Mycket bra förslag": V

"Ganska bra förslag": -

"Ganska dåligt förslag": S, MP

"Mycket dåligt förslag": KD, FP, M, C, SD

Sammanställning: FP (6), M (6), KD (6), SD (6), C (5), S (3), MP (2), V (1)

lördag 30 augusti 2014

Betyg i skolan

Skolelever skall få betyg från årskurs 3.

Mitt svar: "Ganska dåligt förslag"
Min motivering: Det är inte länge sedan det infördes betyg från årskurs 6 och jag tycker detta först skall få några år på nacken så att man kan göra en utvärdering av detta. Skulle det visa sig att det har givit positiv effekt, att fler får den hjälp och stimulans de behöver så är jag inte helt emot att man inför betyg från årskurs 4.
Jag tycker dock att lågstadiet är för tidigt för betyg och är därför emot betyg från årskurs 3.

Hur svarade riksdagspartierna?

"Mycket bra förslag": -

"Ganska bra förslag": M, FP

"Ganska dåligt förslag": C, KD, S, SD

"Mycket dåligt förslag": V, MP


Sammanställning: FP (5), M (5), KD (5), SD (5), C (4), S (3), MP (2), V (1)

fredag 22 augusti 2014

Föräldrarledighet

En tredje obligatorisk pappamånad skall införas.

Mitt svar: "Mycket dåligt förslag"
Min motivering: Tror jag skrivit om detta tidigare men jag tycker inte det är något som skall bestämmas av politiker, utan jag tycker varje familj bäst beslutar över sin egen fördelning. I en del fall är det lämpligast att modern är hemma mer och i en del fall är det mer lämpligt att fadern är hemma.
I de fall då modern vill helamma i mer än 6 månader så kommer hon behöva mer dagar än fadern.
Självklart är det önskvärt att båda föräldrarna är hemma och får en god anknytning till barnet, men att lagstadga tycker jag är fel väg att gå. Möjligtvis öka jämställdhetsbonusen mer för att locka till jämnare uttag av dagar.
Personligen så väljer jag att ta fler dagar än min make, det har inget med ekonomi att göra och jag vet att det påverkar min framtida pension men vi tycker ändå det är en rättvis fördelning. Som sagt det är upp till varje familj att bestämma själva tycker jag. Ingen tvingar mödrar att vara hemma mer, det är ett val man gör!

Hur svarade våra riksdagspartier?

"Mycket bra förslag": MP, S, FP

"Ganska bra förslag": V

"Ganska dåligt förslag": M, C

"Mycket dåligt förslag": SD, KD


Jag börjar mer och mer förstå osäkra väljare, för det måste verkligen vara svårt att vara helt överens med ett parti... I Oskarshamns-tidningen var det väl dryga 30% som svarat att de inte bestämt sig än.

Sammanställning: FP (5), M (5), KD (4), SD (4), C (3), MP (2), S (2), V (1)

onsdag 16 juli 2014

Krusenstiernska teatern

Från en sak till en helt annan.
Läste i tidningen att Bertil Dahl (V), Kalmar, hade hoppats att krusenstiernska teatern skulle ha utvecklats under de sju åren i Kalmar. Men att det började med buskis från 20-talet och har fortsatt så.
Visst har det funnits buskis av denna karaktär (t.ex. årets Charmörer på vift.) men det har även varit "moderna" buskis t.ex. "ett makalöst bröllop" och "älskling jag var visst redan gift" (lite osäker på titlarna). Båda gav mig riktigt bra underhållning och långa skrattanfall.

Jag hoppas verkligen att det blir en fortsättning på framföranden i Kalmar. Vore verkligen trist om negativt bemötande från politiker sätter stopp för detta.

tisdag 10 juni 2014

Välfärden

Vinstuttag i välfärden ska förbjudas

Mitt svar: ”Ganska dåligt förslag”
Min motivering: Jag tycker valfrihet att själv få välja är viktigt. Så därför finner jag att det bör finnas offentliga, privata eller andra former av organisationer att välja emellan. Ökad konkurrens ger ökad kvalité, en vilja att utvecklas och en vilja att locka den bästa personalen med bra förmåner. I min värld krävs också möjlighet till vinst för att någon skall vilja göra en ekonomiskt och kvalitativ satsning inom välfärden.

Det krävs däremot en bra uppföljning av alla som verkar inom välfärden för att säkerhetsställa kvalitén och fortlevnaden. Där man kan bli av med sitt tillstånd om saker inte ”håller måttet”.
Jag har den övertygelsen att med rätt styrning och krav är det bara gynnsamt med flera aktörer på marknaden.


Hur svarade våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag”: V

”Ganska bra förslag”: S, SD, MP

”Ganska dåligt förslag”: M, FP

”Mycket dåligt förslag”: C, KD
 
Efter att ha läst partiernas kommentarer så är de rätt likartade. Inget parti, bortsett från V, vill förbjuda vinstuttag. Utan det handlar mer om att ställa prestationskrav och eventuellt reglera vinstuttaget.
 
Sammanställning: FP (5), M (5), C (3), KD (3), SD (3), MP (2), S (2), V (1)

tisdag 3 juni 2014

RUT här för att stanna!

Avdraget för hushållsnära tjänster ska tas bort

Mitt svar: ”Mycket dåligt förslag”
Min motivering: Sedan jag blev mor har jag insett att tiden med familjen är knapp och varje möjlighet till att utöka tiden med familjen tycker jag vi ska värna om. Förr i tiden så var det ofta bara en vuxen i familjen som arbetade, men så är det inte idag utan många gånger jobbar båda föräldrarna. Kan man då med hjälp av hushållsnära tjänster och dess avdrag få mer tid över för varandra så ser jag bara positivt på detta.

Jag vet om kollegor och småbarnsfamiljer som köpt hushållsnära tjänster sen avdraget infördes, så det måste ju innebära att fler ”vita” arbetstillfällen även skapats inom denna bransch. En bransch som både unga och de med lägre utbildning har möjlighet att hävda sig på, vilket jag också tycker är positivt. Som jag nämnt tidigare, alla jobb är viktiga för att ett samhälle skall fungera.

Jag kan mycket väl själv tänka mig att köpa tjänster när jag börjar jobba igen efter min föräldraledighet, för att få mer tid över till familjen. Ska bara försona mig med tanken först att släppa in någon i mitt hem och låta dem få se på oredan!

Så självklart ska vi behålla RUT (och även ROT).

 
Hur svarade partierna i riksdagen?

”Mycket bra förslag”: V

”Ganska bra förslag”: -

”Ganska dåligt förslag”: MP

”Mycket dåligt förslag”: S, M, FP, KD, C, SD

 
Sammanställning: FP (4), M(4), C (3), KD (3), SD (3), MP (2), S (2), V (1)

måndag 2 juni 2014

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten skall sänkas ytterligare

Mitt svar: "Ganska dåligt förslag"
Min motivering: Det är till stor del företagarna som skapar arbetstillfällen, därför är det viktigt att den svenska marknaden är attraktiv för företag att etablera sig i. Att ha en konkurrenskraftig bolagsskatt är viktigt, och alliansen har sänkt bolagsskatten till en nivå som är just detta (22 %, tidigare 28 %). Den står sig nu bra internationellt sett. Någon ytterligare sänkning tycker jag därför inte behövs.

För att locka företag krävs även bra infrastruktur och rekryterbar kompentent personal m.m. Så jag finner andra satsningar, än ytterligare sänkt bolagsskatt, prioriterade.
 
 
Hur svarade då våra partier i riksdagen?
 
"Mycket bra förslag": -

"Ganska bra förslag": KD, C
 
"Ganska dåligt förslag": SD, M, FP
 
"Mycket dåligt förslag": S, V, MP


Sammanställning: FP (3), M (3), C (2), MP (2), KD (2), SD (2), S (1), V (1)

fredag 30 maj 2014

Sälja statliga bolag?

Här kommer nästa fråga att ta ställning till.

Statliga bolag ska inte säljas

Mitt svar: ”Ganska dåligt förslag”
Min motivering: Här får jag väl erkänna att jag gick på min magkänsla och att jag är dåligt påläst egentligen. Jag vet t.ex. inte hur många bolag staten äger. Jag kan mycket väl tänka mig att de äger en del bolag som definitivt inte skall säljas då de är viktiga i samhället, men sedan finns det nog bolag som kan säljas också.

Jag gillar ju konkurrens då jag tycker det gynnar kunden i många fall, och när staten är med och äger så kan det bli lite snedvriden konkurrens.

Men som sagt så är jag lite dåligt insatt i det hela. Jag läste alla partiers motivering och tyckte väl att alla bortsett från V (igen) var positiva till viss försäljning. Som exempel togs Nordea upp som en positiv försäljning, men också att det finns bolag som är viktiga för samhället och som inte skall säljas.


Hur svarade då våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag” : V

”Ganska bra förslag” : S

”Ganska dåligt förslag”: FP, M, KD

”Mycket dåligt förslag”: C

”Vet ej”: MP, SD


Så efter fyra frågor så är det fortsatt väldigt jämnt.

Sammanställning: C (2), MP (2), M (2), KD (2), FP (2), S (1), SD (1), V (1)

torsdag 29 maj 2014

Sänkt skatt på arbete

Dagens fråga.

Skatten på arbete skall sänkas.

Mitt svar: "Ganska bra förslag"
Min motivering: Sverige har fortfarande höga skatter på inkomster och jag tycker att skatten skall sänkas när det finns ekonomiskt utrymme för att göra det. Jag tycker även man bör lägga fokus på låg- och medelinkomsttagare.
Men som sagt det skall finnas ekonomiska förutsättningar och vi som arbetar har ju de senaste åren fått mer i plånboken, så det kanske inte är en högprioriterad fråga. Men jag är ändå positiv till påståendet och därav mitt svar.
Jag tycker t.ex. att pensionärer borde få sig ett lyft innan vi som har arbete får mer.

Hur svarade då våra partier i riksdagen?

"Mycket bra förslag": -

"Ganska bra förslag": FP, KD, SD, MP, C

"Ganska dåligt förslag": M, V, S

"Mycket dåligt förslag": -


Så idag får hela fem partier varsin pinne.

Sammanställning: C (2), MP (2), KD (1), M (1), FP (1), V (1), S (1), SD (1)

onsdag 28 maj 2014

Lägre ingångslöner för ungdomar

Här kommer andra frågan att ta ställning till i min lilla partikoll.

Inför lägre ingångslön för ungdomar på första jobbet.

Mitt svar: ”Mycket dåligt förslag”
Min motivering: Jag förstår grundtanken att en lägre lön skulle vara attraktivt för arbetsgivare och att unga då lättare skulle få jobb på detta sätt.
Men jag är ändå skeptisk, för efter att själv ha arbetat ett antal år så vet jag att man bara halkar efter mer och mer om man går in med en för låg lön.
Exempel ungdomen får 15 000 kr/månad medan en annan anställd får 18 000 kr/månad för samma arbete. Vid löneförhandlingen, som oturligt nog (för de med lägre lön) är procentuell, bestäms en höjning med 3 %. Ungdomen får således 450 kr dvs ny lön 15 450 kr/månad. Den andra får 540 kr dvs ny lön 18 540 kr och löneskillnaden ökar med 90 kr/månad. Och så här fortsätter det år efter år.

Med detta menar jag att det kan bli en fälla att låta ungdomen börja på en lägre nivå. Risken är att de aldrig kommer upp i samma nivå som andra som utför samma arbete.
Jag förstår att en ungdom saknar arbetslivserfarenhet, men för ett företag så ger ju de redan införda lägre arbetsgivaravgifter för en ungdom en minskad kostnad för företaget. En minskad kostnad som på så vis kan väga upp avsaknaden av arbetslivserfarenhet.

Men utöver lägre arbetsgivaravgifter så är jag inte helt negativ till en ”Introduktionslön” på lägre nivå, en lön som man som ungdom får ha i kanske högst ett år. Därefter övergår anställningen i en vanlig tillsvidareanställning med ”vanlig lönenivå”. Jag är inte 100 % insatt men är det inte så i de praktiska yrkena med lärlingar. De har väl en lärlingslön, men så fort de sedan blir ”dubbade” så är de ordinarie anställda, och har då rätt till en annan lön?!

Men nu var frågan om det skulle vara lägre ingångslön för ungdomar utifrån de förutsättningar som idag finns, och det tycker jag icke.
Lika lön för lika arbete, har man kompetensen skall inte ålder eller kön spela någon roll!


Hur svarade då våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag” : FP, C

”Ganska bra förslag” : -

”Ganska dåligt förslag”: KD, SD

”Mycket dåligt förslag”: M, V, MP, S


Så denna gång får fyra partier varsin pinne. Och C som jag instämde med igår är idag längst ifrån mig på skalan. Hur ska detta sluta?

Sammanställning: C (1), V (1), MP (1), S (1), M (1), KD (0), FP (0), SD (0)

tisdag 27 maj 2014

Inkomstskillnader

Inför valet tänkte jag att det vore skoj att pejla in läget vad de olika partierna tycker i olika frågor. Och samtidigt se vilka som tycker som jag.

Så här kommer första frågan att ta ställning till. (Svarsalternativen är ”Mycket bra förslag”, ”ganska bra förslag”, ”ganska dåligt förslag” eller ”mycket dåligt förslag”.

I Sverige ska vi ha ett samhälle med små inkomstskillnader.

Mitt svar: ”Ganska dåligt förslag”
Min motivering: Även om det självklart klingar bättre att alla ska tjäna ungefär lika mycket så anser jag att det inte fungerar i praktiken.

Olika yrken kräver olika mycket satsningar. Har man studerat på högskola/universitet i låt säga fem år. Då har man gått miste om inkomst i fem år (låt oss säga 5*180 000 kr = 900 000 kr) och man har förmodligen dragit på sig en del studieskulder som man måste betala av. Då måste det finnas en morot till att göra denna satsning och i detta fall är moroten då en högre lön.

Alla skall dock ha möjlighet att själva välja vilken nivå man vill hamna på, oavsett vilket kön man har, var man bor m.m.

Alla yrkesgrupper är viktiga och har ett värde i vårt samhälle men jag har full förståelse för att t.ex. en kirurg har högre lön än en brevbärare. Det är dock viktigt att alla har möjlighet till jobb och att man kan leva på denna inkomst, så en ”lägsta nivå inkomst” kanske borde finnas om ni förstår vad jag menar.


Hur svarade då våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag” : V, S

”Ganska bra förslag” : KD, M, FP, SD, MP

”Ganska dåligt förslag”: C

”Mycket dåligt förslag”: -


Efter att ha läst alla partiers kommentarer så tycker jag dock att alla partier (bortsett från möjligen vänstern) accepterar inkomstskillnader, de får bara inte bli för stora Så jag känner att jag är överens med alla i denna fråga bortsett från V då.
Men nu finns inga medelvägar så i min uppföljning har nu C en pinne eftersom de svarade som jag.

Sammanställning C (1), V (0), MP (0), S (0), KD (0), M (0), FP (0), SD (0)

tisdag 6 maj 2014

Sagabiografen i Oskarshamn igen

Än en gång får Johan Erlandsson FP mitt stöd angående debatten runt Sagabiografen i Oskarshamn. Jag tycker inte det är en kommunal angelägenhet att bedriva bio. Vi får se vad det hela slutar. Oppositionen gjorde även ett försök att rädda flygplatsen, bra jobbat säger jag. Hoppas det väcker några ögonbryn inför valet i höst.

15-timmars på förskolan rullar på än så länge. Elize tycker det är så roligt på förskolan så lär nog ha henne kvar där ett tag till, även om det kanske inte är ekonomiskt försvarsbart.

EU-valet närmar sig och jag har absolut ingen aning vad jag ska rösta på. Kan lika gärna bli piratpartiet som något alliansparti... Man får ju inte så mycket propaganda gällande detta val än så länge, på gott och ont.

torsdag 27 februari 2014

Sagabiografen

Idag hade Johan Erlandsson (FP) en insändare i OT. Det gällde sagabiografen i Oskarshamn.
Jag håller fullständigt med Johan, att satsa mervärdespengar på att bygga om biografen så det bl.a. blir tre biosalonger känns överskattat.
Jag tycker nog inte att en biograf är en kommunal angelägenhet, finns definitivt andra områden som är av större kommunalt intresse och som dessutom är i behov av pengar.
Infrastrukturen skulle behöva sitt bland annat.

En annan mer personlig reflektion är att 15-timmars vecka på förskolan kan bli en utmaning. Att lämna barn tre timmar fem dagar i veckan känns mer som en björntjänst än en tillgång.
Om ett par veckor kommer ett utlåtande på hur det funkar, men jag har inte så höga förhoppningar. Kanske blir som så att man väljer att ha båda barnen hemma istället, men det kanske är det kommunen vill.

onsdag 26 februari 2014

Ekonomiskt försvarbart

Inte varje dag jag instämmer med vänsterpartiet, och får väl erkänna att jag själv vetat om situationen sen en rätt lång tid tillbaka.
Så en brasklapp till mig själv att vi inte lyft frågan själva i fullmäktige. Jag pratar om Verkstad 14/16 i Oskarshamn. Hyresavtalet där är ju helt galet och absolut inte ekonomiskt försvarbart.
Bra att du lyfter frågan Lena Granath.
http://www.nyheterna.net/NYHETER/Oskarshamn/Laag-hyra-ifraagasaetts-av-vaensterpartist

Något mer som jag själv inte finner ekonomiskt försvarbart är landstingen. Vet att jag nämnt det förr, men behövs verkligen landstingspolitiken och dess organisation? Eller skulle kommun och stat kunna driva den biten själva? Mycket pengar att spara.

måndag 24 februari 2014

En vanlig dag

Man vaknar, äter frukost, lämnar barn på förskolan, jobbar, hämtar barn på förskolan, lagar mat, äter, umgås med barn, tvättar och nattar barn. Så snurrar vardagen på, men jag ska inte klaga.
Jag har ett jobb att gå till, och barn som förgyller mitt liv. Så även om det ibland känns som om tiden inte räcker till allt man vill göra så har man det egentligen riktigt bra.

torsdag 13 februari 2014

Nytt år, nya utmaningar

Tiden flyger verkligen fram, och mycket är på gång.
Det är valår, vilket i sig är riktigt skoj.
Vi ska få tillökning i familjen, igen! Så ny mammaledighet väntar, denna gång är det två små som vill ha uppmärksamhet. Ska bli spännande att se hur man hanterar detta.
Men nu närmast en vecka i underbara Ljungdalen! Ska bli riktigt skönt att komma iväg till lite riktig vinter. Sen får gärna våren komma.