lördag 30 augusti 2014

Betyg i skolan

Skolelever skall få betyg från årskurs 3.

Mitt svar: "Ganska dåligt förslag"
Min motivering: Det är inte länge sedan det infördes betyg från årskurs 6 och jag tycker detta först skall få några år på nacken så att man kan göra en utvärdering av detta. Skulle det visa sig att det har givit positiv effekt, att fler får den hjälp och stimulans de behöver så är jag inte helt emot att man inför betyg från årskurs 4.
Jag tycker dock att lågstadiet är för tidigt för betyg och är därför emot betyg från årskurs 3.

Hur svarade riksdagspartierna?

"Mycket bra förslag": -

"Ganska bra förslag": M, FP

"Ganska dåligt förslag": C, KD, S, SD

"Mycket dåligt förslag": V, MP


Sammanställning: FP (5), M (5), KD (5), SD (5), C (4), S (3), MP (2), V (1)

Inga kommentarer: