fredag 30 maj 2014

Sälja statliga bolag?

Här kommer nästa fråga att ta ställning till.

Statliga bolag ska inte säljas

Mitt svar: ”Ganska dåligt förslag”
Min motivering: Här får jag väl erkänna att jag gick på min magkänsla och att jag är dåligt påläst egentligen. Jag vet t.ex. inte hur många bolag staten äger. Jag kan mycket väl tänka mig att de äger en del bolag som definitivt inte skall säljas då de är viktiga i samhället, men sedan finns det nog bolag som kan säljas också.

Jag gillar ju konkurrens då jag tycker det gynnar kunden i många fall, och när staten är med och äger så kan det bli lite snedvriden konkurrens.

Men som sagt så är jag lite dåligt insatt i det hela. Jag läste alla partiers motivering och tyckte väl att alla bortsett från V (igen) var positiva till viss försäljning. Som exempel togs Nordea upp som en positiv försäljning, men också att det finns bolag som är viktiga för samhället och som inte skall säljas.


Hur svarade då våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag” : V

”Ganska bra förslag” : S

”Ganska dåligt förslag”: FP, M, KD

”Mycket dåligt förslag”: C

”Vet ej”: MP, SD


Så efter fyra frågor så är det fortsatt väldigt jämnt.

Sammanställning: C (2), MP (2), M (2), KD (2), FP (2), S (1), SD (1), V (1)

torsdag 29 maj 2014

Sänkt skatt på arbete

Dagens fråga.

Skatten på arbete skall sänkas.

Mitt svar: "Ganska bra förslag"
Min motivering: Sverige har fortfarande höga skatter på inkomster och jag tycker att skatten skall sänkas när det finns ekonomiskt utrymme för att göra det. Jag tycker även man bör lägga fokus på låg- och medelinkomsttagare.
Men som sagt det skall finnas ekonomiska förutsättningar och vi som arbetar har ju de senaste åren fått mer i plånboken, så det kanske inte är en högprioriterad fråga. Men jag är ändå positiv till påståendet och därav mitt svar.
Jag tycker t.ex. att pensionärer borde få sig ett lyft innan vi som har arbete får mer.

Hur svarade då våra partier i riksdagen?

"Mycket bra förslag": -

"Ganska bra förslag": FP, KD, SD, MP, C

"Ganska dåligt förslag": M, V, S

"Mycket dåligt förslag": -


Så idag får hela fem partier varsin pinne.

Sammanställning: C (2), MP (2), KD (1), M (1), FP (1), V (1), S (1), SD (1)

onsdag 28 maj 2014

Lägre ingångslöner för ungdomar

Här kommer andra frågan att ta ställning till i min lilla partikoll.

Inför lägre ingångslön för ungdomar på första jobbet.

Mitt svar: ”Mycket dåligt förslag”
Min motivering: Jag förstår grundtanken att en lägre lön skulle vara attraktivt för arbetsgivare och att unga då lättare skulle få jobb på detta sätt.
Men jag är ändå skeptisk, för efter att själv ha arbetat ett antal år så vet jag att man bara halkar efter mer och mer om man går in med en för låg lön.
Exempel ungdomen får 15 000 kr/månad medan en annan anställd får 18 000 kr/månad för samma arbete. Vid löneförhandlingen, som oturligt nog (för de med lägre lön) är procentuell, bestäms en höjning med 3 %. Ungdomen får således 450 kr dvs ny lön 15 450 kr/månad. Den andra får 540 kr dvs ny lön 18 540 kr och löneskillnaden ökar med 90 kr/månad. Och så här fortsätter det år efter år.

Med detta menar jag att det kan bli en fälla att låta ungdomen börja på en lägre nivå. Risken är att de aldrig kommer upp i samma nivå som andra som utför samma arbete.
Jag förstår att en ungdom saknar arbetslivserfarenhet, men för ett företag så ger ju de redan införda lägre arbetsgivaravgifter för en ungdom en minskad kostnad för företaget. En minskad kostnad som på så vis kan väga upp avsaknaden av arbetslivserfarenhet.

Men utöver lägre arbetsgivaravgifter så är jag inte helt negativ till en ”Introduktionslön” på lägre nivå, en lön som man som ungdom får ha i kanske högst ett år. Därefter övergår anställningen i en vanlig tillsvidareanställning med ”vanlig lönenivå”. Jag är inte 100 % insatt men är det inte så i de praktiska yrkena med lärlingar. De har väl en lärlingslön, men så fort de sedan blir ”dubbade” så är de ordinarie anställda, och har då rätt till en annan lön?!

Men nu var frågan om det skulle vara lägre ingångslön för ungdomar utifrån de förutsättningar som idag finns, och det tycker jag icke.
Lika lön för lika arbete, har man kompetensen skall inte ålder eller kön spela någon roll!


Hur svarade då våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag” : FP, C

”Ganska bra förslag” : -

”Ganska dåligt förslag”: KD, SD

”Mycket dåligt förslag”: M, V, MP, S


Så denna gång får fyra partier varsin pinne. Och C som jag instämde med igår är idag längst ifrån mig på skalan. Hur ska detta sluta?

Sammanställning: C (1), V (1), MP (1), S (1), M (1), KD (0), FP (0), SD (0)

tisdag 27 maj 2014

Inkomstskillnader

Inför valet tänkte jag att det vore skoj att pejla in läget vad de olika partierna tycker i olika frågor. Och samtidigt se vilka som tycker som jag.

Så här kommer första frågan att ta ställning till. (Svarsalternativen är ”Mycket bra förslag”, ”ganska bra förslag”, ”ganska dåligt förslag” eller ”mycket dåligt förslag”.

I Sverige ska vi ha ett samhälle med små inkomstskillnader.

Mitt svar: ”Ganska dåligt förslag”
Min motivering: Även om det självklart klingar bättre att alla ska tjäna ungefär lika mycket så anser jag att det inte fungerar i praktiken.

Olika yrken kräver olika mycket satsningar. Har man studerat på högskola/universitet i låt säga fem år. Då har man gått miste om inkomst i fem år (låt oss säga 5*180 000 kr = 900 000 kr) och man har förmodligen dragit på sig en del studieskulder som man måste betala av. Då måste det finnas en morot till att göra denna satsning och i detta fall är moroten då en högre lön.

Alla skall dock ha möjlighet att själva välja vilken nivå man vill hamna på, oavsett vilket kön man har, var man bor m.m.

Alla yrkesgrupper är viktiga och har ett värde i vårt samhälle men jag har full förståelse för att t.ex. en kirurg har högre lön än en brevbärare. Det är dock viktigt att alla har möjlighet till jobb och att man kan leva på denna inkomst, så en ”lägsta nivå inkomst” kanske borde finnas om ni förstår vad jag menar.


Hur svarade då våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag” : V, S

”Ganska bra förslag” : KD, M, FP, SD, MP

”Ganska dåligt förslag”: C

”Mycket dåligt förslag”: -


Efter att ha läst alla partiers kommentarer så tycker jag dock att alla partier (bortsett från möjligen vänstern) accepterar inkomstskillnader, de får bara inte bli för stora Så jag känner att jag är överens med alla i denna fråga bortsett från V då.
Men nu finns inga medelvägar så i min uppföljning har nu C en pinne eftersom de svarade som jag.

Sammanställning C (1), V (0), MP (0), S (0), KD (0), M (0), FP (0), SD (0)

tisdag 6 maj 2014

Sagabiografen i Oskarshamn igen

Än en gång får Johan Erlandsson FP mitt stöd angående debatten runt Sagabiografen i Oskarshamn. Jag tycker inte det är en kommunal angelägenhet att bedriva bio. Vi får se vad det hela slutar. Oppositionen gjorde även ett försök att rädda flygplatsen, bra jobbat säger jag. Hoppas det väcker några ögonbryn inför valet i höst.

15-timmars på förskolan rullar på än så länge. Elize tycker det är så roligt på förskolan så lär nog ha henne kvar där ett tag till, även om det kanske inte är ekonomiskt försvarsbart.

EU-valet närmar sig och jag har absolut ingen aning vad jag ska rösta på. Kan lika gärna bli piratpartiet som något alliansparti... Man får ju inte så mycket propaganda gällande detta val än så länge, på gott och ont.