onsdag 28 maj 2014

Lägre ingångslöner för ungdomar

Här kommer andra frågan att ta ställning till i min lilla partikoll.

Inför lägre ingångslön för ungdomar på första jobbet.

Mitt svar: ”Mycket dåligt förslag”
Min motivering: Jag förstår grundtanken att en lägre lön skulle vara attraktivt för arbetsgivare och att unga då lättare skulle få jobb på detta sätt.
Men jag är ändå skeptisk, för efter att själv ha arbetat ett antal år så vet jag att man bara halkar efter mer och mer om man går in med en för låg lön.
Exempel ungdomen får 15 000 kr/månad medan en annan anställd får 18 000 kr/månad för samma arbete. Vid löneförhandlingen, som oturligt nog (för de med lägre lön) är procentuell, bestäms en höjning med 3 %. Ungdomen får således 450 kr dvs ny lön 15 450 kr/månad. Den andra får 540 kr dvs ny lön 18 540 kr och löneskillnaden ökar med 90 kr/månad. Och så här fortsätter det år efter år.

Med detta menar jag att det kan bli en fälla att låta ungdomen börja på en lägre nivå. Risken är att de aldrig kommer upp i samma nivå som andra som utför samma arbete.
Jag förstår att en ungdom saknar arbetslivserfarenhet, men för ett företag så ger ju de redan införda lägre arbetsgivaravgifter för en ungdom en minskad kostnad för företaget. En minskad kostnad som på så vis kan väga upp avsaknaden av arbetslivserfarenhet.

Men utöver lägre arbetsgivaravgifter så är jag inte helt negativ till en ”Introduktionslön” på lägre nivå, en lön som man som ungdom får ha i kanske högst ett år. Därefter övergår anställningen i en vanlig tillsvidareanställning med ”vanlig lönenivå”. Jag är inte 100 % insatt men är det inte så i de praktiska yrkena med lärlingar. De har väl en lärlingslön, men så fort de sedan blir ”dubbade” så är de ordinarie anställda, och har då rätt till en annan lön?!

Men nu var frågan om det skulle vara lägre ingångslön för ungdomar utifrån de förutsättningar som idag finns, och det tycker jag icke.
Lika lön för lika arbete, har man kompetensen skall inte ålder eller kön spela någon roll!


Hur svarade då våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag” : FP, C

”Ganska bra förslag” : -

”Ganska dåligt förslag”: KD, SD

”Mycket dåligt förslag”: M, V, MP, S


Så denna gång får fyra partier varsin pinne. Och C som jag instämde med igår är idag längst ifrån mig på skalan. Hur ska detta sluta?

Sammanställning: C (1), V (1), MP (1), S (1), M (1), KD (0), FP (0), SD (0)

Inga kommentarer: