tisdag 10 juni 2014

Välfärden

Vinstuttag i välfärden ska förbjudas

Mitt svar: ”Ganska dåligt förslag”
Min motivering: Jag tycker valfrihet att själv få välja är viktigt. Så därför finner jag att det bör finnas offentliga, privata eller andra former av organisationer att välja emellan. Ökad konkurrens ger ökad kvalité, en vilja att utvecklas och en vilja att locka den bästa personalen med bra förmåner. I min värld krävs också möjlighet till vinst för att någon skall vilja göra en ekonomiskt och kvalitativ satsning inom välfärden.

Det krävs däremot en bra uppföljning av alla som verkar inom välfärden för att säkerhetsställa kvalitén och fortlevnaden. Där man kan bli av med sitt tillstånd om saker inte ”håller måttet”.
Jag har den övertygelsen att med rätt styrning och krav är det bara gynnsamt med flera aktörer på marknaden.


Hur svarade våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag”: V

”Ganska bra förslag”: S, SD, MP

”Ganska dåligt förslag”: M, FP

”Mycket dåligt förslag”: C, KD
 
Efter att ha läst partiernas kommentarer så är de rätt likartade. Inget parti, bortsett från V, vill förbjuda vinstuttag. Utan det handlar mer om att ställa prestationskrav och eventuellt reglera vinstuttaget.
 
Sammanställning: FP (5), M (5), C (3), KD (3), SD (3), MP (2), S (2), V (1)

tisdag 3 juni 2014

RUT här för att stanna!

Avdraget för hushållsnära tjänster ska tas bort

Mitt svar: ”Mycket dåligt förslag”
Min motivering: Sedan jag blev mor har jag insett att tiden med familjen är knapp och varje möjlighet till att utöka tiden med familjen tycker jag vi ska värna om. Förr i tiden så var det ofta bara en vuxen i familjen som arbetade, men så är det inte idag utan många gånger jobbar båda föräldrarna. Kan man då med hjälp av hushållsnära tjänster och dess avdrag få mer tid över för varandra så ser jag bara positivt på detta.

Jag vet om kollegor och småbarnsfamiljer som köpt hushållsnära tjänster sen avdraget infördes, så det måste ju innebära att fler ”vita” arbetstillfällen även skapats inom denna bransch. En bransch som både unga och de med lägre utbildning har möjlighet att hävda sig på, vilket jag också tycker är positivt. Som jag nämnt tidigare, alla jobb är viktiga för att ett samhälle skall fungera.

Jag kan mycket väl själv tänka mig att köpa tjänster när jag börjar jobba igen efter min föräldraledighet, för att få mer tid över till familjen. Ska bara försona mig med tanken först att släppa in någon i mitt hem och låta dem få se på oredan!

Så självklart ska vi behålla RUT (och även ROT).

 
Hur svarade partierna i riksdagen?

”Mycket bra förslag”: V

”Ganska bra förslag”: -

”Ganska dåligt förslag”: MP

”Mycket dåligt förslag”: S, M, FP, KD, C, SD

 
Sammanställning: FP (4), M(4), C (3), KD (3), SD (3), MP (2), S (2), V (1)

måndag 2 juni 2014

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten skall sänkas ytterligare

Mitt svar: "Ganska dåligt förslag"
Min motivering: Det är till stor del företagarna som skapar arbetstillfällen, därför är det viktigt att den svenska marknaden är attraktiv för företag att etablera sig i. Att ha en konkurrenskraftig bolagsskatt är viktigt, och alliansen har sänkt bolagsskatten till en nivå som är just detta (22 %, tidigare 28 %). Den står sig nu bra internationellt sett. Någon ytterligare sänkning tycker jag därför inte behövs.

För att locka företag krävs även bra infrastruktur och rekryterbar kompentent personal m.m. Så jag finner andra satsningar, än ytterligare sänkt bolagsskatt, prioriterade.
 
 
Hur svarade då våra partier i riksdagen?
 
"Mycket bra förslag": -

"Ganska bra förslag": KD, C
 
"Ganska dåligt förslag": SD, M, FP
 
"Mycket dåligt förslag": S, V, MP


Sammanställning: FP (3), M (3), C (2), MP (2), KD (2), SD (2), S (1), V (1)