tisdag 10 juni 2014

Välfärden

Vinstuttag i välfärden ska förbjudas

Mitt svar: ”Ganska dåligt förslag”
Min motivering: Jag tycker valfrihet att själv få välja är viktigt. Så därför finner jag att det bör finnas offentliga, privata eller andra former av organisationer att välja emellan. Ökad konkurrens ger ökad kvalité, en vilja att utvecklas och en vilja att locka den bästa personalen med bra förmåner. I min värld krävs också möjlighet till vinst för att någon skall vilja göra en ekonomiskt och kvalitativ satsning inom välfärden.

Det krävs däremot en bra uppföljning av alla som verkar inom välfärden för att säkerhetsställa kvalitén och fortlevnaden. Där man kan bli av med sitt tillstånd om saker inte ”håller måttet”.
Jag har den övertygelsen att med rätt styrning och krav är det bara gynnsamt med flera aktörer på marknaden.


Hur svarade våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag”: V

”Ganska bra förslag”: S, SD, MP

”Ganska dåligt förslag”: M, FP

”Mycket dåligt förslag”: C, KD
 
Efter att ha läst partiernas kommentarer så är de rätt likartade. Inget parti, bortsett från V, vill förbjuda vinstuttag. Utan det handlar mer om att ställa prestationskrav och eventuellt reglera vinstuttaget.
 
Sammanställning: FP (5), M (5), C (3), KD (3), SD (3), MP (2), S (2), V (1)

Inga kommentarer: