måndag 15 september 2014

Valet i Oskarshamn

En tanke slog mig just. Om inte personrösterna ändrar något kommer moderaterna i Oskarshamn vara lite unika. De kommer nämligen ha större andel kvinnliga än manliga ledamöter i fullmäktige! Det ni! Girlpower säger jag med glimten i ögat, och ingen lagstadgad könskvotering behövdes heller ;-)

måndag 8 september 2014

Ungdomsarbetslösheten kommer att minska av sig själv


Kommande kullar av 20-25-åringar kommer om några år att vara 20-30 procent mindre jämfört med idag. Därmed lär ungdomsarbetslösheten falla av sig själv de närmaste 5-6 åren. Enligt Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors lär den gå ner innan dess, för den håller på att gå ner redan nu. Det tackar vi Alliansen för, men frågan är vem som kommer slå sig på bröstet och stolt skryta med att ungdomsarbetslösheten minskar kommande år… även om det är de mindre årskullarna som egentligen är den givande faktorn.

måndag 1 september 2014

Kärnkraft

Dagens kärnreaktorer ska få ersättas av nya.

Mitt svar: "Mycket bra förslag"
Min motivering: Självklart ska vi kunna ersätta gamla reaktorer med nya moderna som klarar de högt ställda säkerhetskraven. Dels för att säkerhetsställa energiförsörjningen men även för att undvika fossila komplement samt bibehålla arbetskraften i de många industrier som är beroende av ett stabilt elpris.
Klart man strävar efter att ha förnybar energi, och förnybara energislag har ökat. Jag är dock lite oroad över den subventionerade vindkraften, vad händer när man tar bort subventionen. I Österrike står vindkraftverk övergivna då de inte längre var ekonomiskt försvarsbara att driva... Men det är en annan framtida fundering. Åter till sammanställningen.

Riksdagspartierna svarade:

"Mycket bra förslag": SD, KD, FP, M

"Ganska bra förslag": C

"Ganska dåligt förslag": S

"Mycket dåligt förslag": MP, V

Man kan ju se hur blocken tagit ställning, så oavsett vad representanter för V och S säger på lokal nivå i Oskarshamn så är en röst på dem en röst för en nedläggning av OKG. Då dessa beslut tas på riksnivå.

Sammanställning: FP (7), KD (7), M (7), SD (7), C (5), S (3), MP (2), V (1)