måndag 1 september 2014

Kärnkraft

Dagens kärnreaktorer ska få ersättas av nya.

Mitt svar: "Mycket bra förslag"
Min motivering: Självklart ska vi kunna ersätta gamla reaktorer med nya moderna som klarar de högt ställda säkerhetskraven. Dels för att säkerhetsställa energiförsörjningen men även för att undvika fossila komplement samt bibehålla arbetskraften i de många industrier som är beroende av ett stabilt elpris.
Klart man strävar efter att ha förnybar energi, och förnybara energislag har ökat. Jag är dock lite oroad över den subventionerade vindkraften, vad händer när man tar bort subventionen. I Österrike står vindkraftverk övergivna då de inte längre var ekonomiskt försvarsbara att driva... Men det är en annan framtida fundering. Åter till sammanställningen.

Riksdagspartierna svarade:

"Mycket bra förslag": SD, KD, FP, M

"Ganska bra förslag": C

"Ganska dåligt förslag": S

"Mycket dåligt förslag": MP, V

Man kan ju se hur blocken tagit ställning, så oavsett vad representanter för V och S säger på lokal nivå i Oskarshamn så är en röst på dem en röst för en nedläggning av OKG. Då dessa beslut tas på riksnivå.

Sammanställning: FP (7), KD (7), M (7), SD (7), C (5), S (3), MP (2), V (1)

Inga kommentarer: