fredag 30 maj 2014

Sälja statliga bolag?

Här kommer nästa fråga att ta ställning till.

Statliga bolag ska inte säljas

Mitt svar: ”Ganska dåligt förslag”
Min motivering: Här får jag väl erkänna att jag gick på min magkänsla och att jag är dåligt påläst egentligen. Jag vet t.ex. inte hur många bolag staten äger. Jag kan mycket väl tänka mig att de äger en del bolag som definitivt inte skall säljas då de är viktiga i samhället, men sedan finns det nog bolag som kan säljas också.

Jag gillar ju konkurrens då jag tycker det gynnar kunden i många fall, och när staten är med och äger så kan det bli lite snedvriden konkurrens.

Men som sagt så är jag lite dåligt insatt i det hela. Jag läste alla partiers motivering och tyckte väl att alla bortsett från V (igen) var positiva till viss försäljning. Som exempel togs Nordea upp som en positiv försäljning, men också att det finns bolag som är viktiga för samhället och som inte skall säljas.


Hur svarade då våra partier i riksdagen?

”Mycket bra förslag” : V

”Ganska bra förslag” : S

”Ganska dåligt förslag”: FP, M, KD

”Mycket dåligt förslag”: C

”Vet ej”: MP, SD


Så efter fyra frågor så är det fortsatt väldigt jämnt.

Sammanställning: C (2), MP (2), M (2), KD (2), FP (2), S (1), SD (1), V (1)

Inga kommentarer: