fredag 22 augusti 2014

Föräldrarledighet

En tredje obligatorisk pappamånad skall införas.

Mitt svar: "Mycket dåligt förslag"
Min motivering: Tror jag skrivit om detta tidigare men jag tycker inte det är något som skall bestämmas av politiker, utan jag tycker varje familj bäst beslutar över sin egen fördelning. I en del fall är det lämpligast att modern är hemma mer och i en del fall är det mer lämpligt att fadern är hemma.
I de fall då modern vill helamma i mer än 6 månader så kommer hon behöva mer dagar än fadern.
Självklart är det önskvärt att båda föräldrarna är hemma och får en god anknytning till barnet, men att lagstadga tycker jag är fel väg att gå. Möjligtvis öka jämställdhetsbonusen mer för att locka till jämnare uttag av dagar.
Personligen så väljer jag att ta fler dagar än min make, det har inget med ekonomi att göra och jag vet att det påverkar min framtida pension men vi tycker ändå det är en rättvis fördelning. Som sagt det är upp till varje familj att bestämma själva tycker jag. Ingen tvingar mödrar att vara hemma mer, det är ett val man gör!

Hur svarade våra riksdagspartier?

"Mycket bra förslag": MP, S, FP

"Ganska bra förslag": V

"Ganska dåligt förslag": M, C

"Mycket dåligt förslag": SD, KD


Jag börjar mer och mer förstå osäkra väljare, för det måste verkligen vara svårt att vara helt överens med ett parti... I Oskarshamns-tidningen var det väl dryga 30% som svarat att de inte bestämt sig än.

Sammanställning: FP (5), M (5), KD (4), SD (4), C (3), MP (2), S (2), V (1)

Inga kommentarer: