fredag 11 juni 2010

Tid för förändring – välj valfriheten

Idag publicerade OT följande insändare. Tyvärr endast i pappersformat, så för alla er online här kommer den:

Pensionärsparet Rut och Oskar bodde i en storstadskommun någonstans i Sverige. De ville flytta bort från stadens jäkt och hets på ålderns höst. Deras ögon föll på natursköna Kalmar län där Rut hade upplevt många underbara sommarlov som barn. Rut och Oskar valde bort kommuner i länet där det politiska styret hade ideologiska skygglappar och gillade att citera bilfabrikören Henry Ford: Du kan välja vilken färg du vill på din T-Ford – bara du väljer svart.
Så småningom flyttade Rut och Oskar till en kommun i länet där politikerna frivilligt hade tagit ett kliv tillbaka och gett de äldre invånarna makten över sin egen vardag.
Rut och Oskar talade väl om sin nya hemkommun där invånarnas skattepengar användes effektivt med kvalitet inom omsorgen och valfriheten i fokus. Ett av deras barnbarn som under uppväxten kom på besök från storstadskommunen gillade mormor och morfars nya hemkommun så mycket att hon också flyttade dit senare, med man och barn och startade ett litet företag som anställde personal. Bekanta till släkten kom ofta på besök. Ett par köpte till och med ett litet torp som de rustade upp och köpte grejer till av de lokala handlarna. Kommunpolitikerna gladdes åt nya invånare och friska skattekronor som de kunde satsa på ännu bättre vård, skola och omsorg till alla invånare.
Vi som står bakom denna artikel är alla politiker som vill förändra våra kommuner så att de lockar till sig människor som Rut och Oskar och i framtiden kan erbjuda valfrihet och bästa möjliga service till människorna som redan bor här.
Men ett hot mot detta är att vi samtliga verkar i opposition i kommuner där vänstermajoriteten säger nej till Lagen om valfrihet (LOV) som Moderaterna vill se införd.
Det handlar om omvårdnadstjänster och om vi ska låta våra äldre bestämma över sina egna liv eller ej. Med Lagen om valfrihet får pensionärsparet Rut och Oskar själva välja vilka som ska hjälpa dem – kommunens personal, det lilla enmansföretaget eller det etablerade vårdföretaget. Självklart ska det finnas ett förutbestämt alternativ för äldre som inte själva har förmåga att välja eller avstår men enligt en undersökning av branschorganisationen Almega vill hela 79 procent av svenskarna ha större valfrihet inom vården.
Utförarna av tjänsterna måste vara godkända av kommunen. Ersättningen för en tjänst blir densamma till alla enligt en modell som kommunen bestämmer och en omsorgspeng följer användaren. Konkurrens sker alltså inte genom prissättning utan genom kvaliteten på tjänsterna som utförs. Högre livskvalitet för våra äldre genom bättre välfärd är alltså en vinst med Lagen om Valfrihet.
I många kommuner som infört Lagen om valfrihet har det inneburit ett uppvaknade. Från att inte ha haft tillräcklig kontroll över hur mycket den egenproducerade äldreomsorgen kostat per timme blir de verkliga kostnaderna tydliga. Att skattebetalarnas pengar används mer effektivt är en annan vinst med Lagen om valfrihet.
För personal som inte fått gehör för sina idéer inom den kommunala omsorgen blir det plötsligt möjligt att testa sina tankar hos en annan arbetsgivare eller genom att starta eget och också erbjuda hushållsnära tjänster. Bättre villkor för personalen, fler arbetstillfällen och större skatteintäkter är ytterligare vinster med Lagen om välfärd.
Det är allt detta som vänstermajoriteterna i våra kommuner säger nej till. Kommunpolitik handlar inte sällan om käbbel om småsaker. Men vad det gäller Lagen om valfrihet har invånarna i Emmaboda, Nybro, Oskarshamn, Hultsfred och Torsås chansen att ta ställning i en fråga som handlar om ideologi och framtidsvision.
Att behöva argumentera för valfrihet, högre kvalitet i omsorgen och ett effektivare nyttjande av våra gemensamma resurser känns märkligt. Dessvärre är det nödvändigt i kommuner där vänstermajoriteten är rädd för människors fria vilja och slåss för att bevara sin egen makt med näbbar och klor.
Om vi vinner valen i våra kommuner till hösten inför vi Lagen om valfrihet.
Lars Blomberg(M), Oskarshamns kommun
Sten Olof Johansson(M), Emmaboda kommun
Mona Magnusson(M), Torsås kommun
Sievert Andersson(M), Hultsfreds kommun
Peter Lilja(M), Nybro kommun

Inga kommentarer: