onsdag 16 juni 2010

Tänk om

Det står i flertalet artiklar att Sverige har lägst budgetunderskott av alla EU-länder, verkligen imponerande. Och inte bara det, statsskulden fortsätter att vara låg och kan till och med minska nästa år.
Finansminister Anders Borg förtjänar all heder och respekt. Han har verkligen skött våra finanser väl under mandatperioden. Regeringen har på sistone fått ett mycket gott betyg både från Internationella valutafonden och från Finanspolitiska rådet. Härligt!

I siffror: Som högst var statsskulden 1998 nästan 1 500 Miljarder SEK. Idag är den 1 117 Miljarder SEK (31 maj 2010). Det är 41% av BNP, den var i inledningen av denna mandatperiod 46% av BNP.

Tänk om Oskarshamn kommuns ekonomi hade skötts av Moderaterna istället. Med Anders Borgs fokus på sund ekonomi och fokus på välfärdens kärna, då kanske vi inte hade gått back med 151 kronor per invånare 2009 (källa www.di.se).

Inga kommentarer: