tisdag 29 juni 2010

Mur i fokus?

Läser i dagens OT om muren i Kolberga, Oskarshamn.
Jag tycker att muren ska få vara kvar.
Utgör den nån fara för trafikanter? Svar nej.
Stör den naturbilden? Svar nej, dessutom har det väl sagts att det ska odlas murgröna för att den ska smälta in ytterligare.
Stör den grannarna? Vad jag vet har ingen granne klagat, men det kanske finns nån? Då skulle jag vilja veta hur den stör?

Det finns viktigare frågor att lägga fokus på i denna kommun. Ekonomin till exempel.
Lägg prestigen åt sidan och bedöm sakfrågan. Låt muren stå kvar.

Inga kommentarer: