måndag 7 juni 2010

En demokrati?!

Merparten av Sveriges befolkning (85 %) vill INTE att det ska vara tvångsdelning av föräldraledigheten. Det finner jag vara en stor tydlighet att familjerna vill bestämma själva vad de finner är lämpligast i deras familj. Alliansen stödjer detta till fullo, att var och en ska ha rätten att bestämma själv. De rödgröna gör däremot motsatsen, de är för denna tvångsdelning.
I det stora hela tycker jag Alliansen står för just möjligheten och friheten att välja själv, bestämma över sitt liv. Jag tror detta uppskattas av många, gällande denna fråga vill ju i alla fall 85 % kunna bestämma själva. Jag hoppas detta kommer att avspegla sig i valet i höst.

Inga kommentarer: