fredag 11 juni 2010

Studenter

Till alla som studerar och vill kunna extraknäcka utan att det ska börja gnällas om CSN-bidraget vill jag bara upplysa om att Moderaterna höjt fribeloppet med 30 000 kr under denna mandatperiod och har som mål att avskaffa detta med fribelopp helt. De som har orken att jobba samtidigt som de studerar ska inte bestraffas utan uppmuntras!

Sen kan man undra om vi i Oskarshamn är rädda för konkurrens. Jag tror konkurrens är bra för att utveckla och förbättra. Det kan ju visa på både styrkor och svagheter i den kommunala verksamheten.

Inga kommentarer: