torsdag 3 juni 2010

Valmöjlighet

Läste just i Nyheterna om att S inte vill öppna upp för privata aktörer. En bekräftelse gällande mitt inlägg från igår. Öppna upp är precis vad vi behöver göra för att öka antalet företagare i Oskarshamn och därmed även öka utbudet av arbetstillfällen.
En liten jämförelse. (Dock grovt generaliserad.)
En anställd i ett privat bolag kostar staten noll kr men det innebär inkomster till staten bl.a. i form av skatt med X kr. Vinst för staten med X kr
En anställd inom staten/kommunen kostar staten/kommunen i form av löneutbetalning 4X kr och innebär inkomster i form av skatt med X kr. Förlust för staten/kommunen med 3X kr.

Dvs det behövs i fallet ovan tre privatanställda för att finansiera en statligt anställd. Jag vet att friskolor får bidrag av kommunen för antal elever och att det säkert är något liknande gällande aktörer inom omsorgen. Men detta är ju ett måste, annars blir det ju inte konkurrens på lika villkor.
Slutklämmen blir alltså att för varje nyanställning i det statliga behövs tre nyanställningar inom det privata för att hålla balansen. Så man ska inte dra en skugga över entreprenörerna, snarare belysa hur viktiga de är. S framhäver dem ofta med negativ klang så som ”vinstdrivande bolag”. Men jag förstår inte alls vad det har med saken att göra. Vad har vinstdrivande med kvalitén att göra? Om ett privat bolag lyckas ha god service med nöjda kunder till ett bra pris och samtidigt går med vinst, hur kan det vara dåligt? Det innebär intäkter till staten i form av moms och skatt på företagets vinst samt alla anställda som också betalar skatt. Det är ju rena guldgruvan för staten som sedan kan finansiera investeringar med dessa intäkter. Investeringar i t.ex. infrastruktur, skola och omsorg.
Det kanske inte är någon som vill konkurrera med kommunens omsorg, men samtidigt kanske det finns någon som brinner för Oskarshamn. Någon som vill försöka att ge våra äldre en bättre omsorg än vad de har idag, och även vara en bra arbetsgivare med anställda som trivs på sina jobb (refererar till en insändare 3/6 i OT pappersupplaga från ”En röst på golvet med flera medarbetare i Mönsterås kommun”). Varför ska vi inte ge denna person en möjlighet till att starta eget och försöka?!
Släpp in företagarna på marknaden och låt alla ha rätten att välja vara eller tjänst själva.

Sen håller jag alla tummar jag har för att riksdagen tar ett bra beslut den 17:e juni angående kärnkraften. En O4:a vore inte fel enligt mig. Jämför med en bil, jag känner mig säkrare i en bil från -09 än vad jag gör i en bil från -79 oavsett om bilen är renoverad.

Inga kommentarer: