tisdag 17 augusti 2010

Skola

Jan Björklund har på sistone haft mycket idéer runt skolan. Det senaste jag läste om var elitklasser. (Exp, SvD)
Tanken är att stimulera elever som är extra begåvade så de inte sitter och rullar tummarna.
Jag vet inte om jag är helt i linje med Björklund, då det i detta fallet rör sig om att bilda klasser på vissa orter med spetskompetens. Men jag finner inte resonemanget felaktigt.

Jag tycker att det är en självklarhet att ingen ska behöva rulla tummarna i skolan.
Vet inte hur det är idag, men på min tid hade vi redan på mellanstadiet olika grupper i bl.a. engelska och matte beroende på hur lätt/svårt man hade för ämnet. De som var lite mer framåt fick svårare uppgifter och de som hade det svårare fick lite mer hjälp. Det tycker jag är en självklarhet, alla har inte samma förutsättningar i teoretiska ämnen precis som att alla har olika förutsättningar i praktiska ämnen. Lyckades man hoppa över 1,20m i höjdhopp så höjdes ju ribban ett snäpp ytterligare oavsett om man var ensam att klara 1,20m eller om alla klarade det. På samma sätt tycker jag det ska vara i det teoretiska ämnena, klarar man en nivå ska man vidare till nästa. Om inte så är fallet i dagens skola så har vi något att ta tag i.

Självklart ska det finnas resurser till de som behöver men vi ska inte glömma bort att stimulera de som har en högre studiekapacitet.
Vi talar ju ofta om att vi vill ha hög kunskap i vårt land och att vi vill ha hög kompetens, då måste vi ju också främja de som har det lättare teoretiskt och inte bromsa deras utveckling. Risken finns att de då finner skolan tråkig och betydelselös, "jag kan ju allt redan så varför ska jag gå dit".

Att skapa spetsklasser kanske är lite för framåt i "landet lagom" men jag tycker ändå det är bra att de elever med högre studiekapacitet lyfts fram.
För att återkoppla till Björklunds idé så tror jag inte han är ute efter de som är bäst i klassen utan han syftar till de ytterst få som har en spetskompetens redan som barn. Det brukar talas om underbarn i musikvärlden och detsamma finns i teoretiska ämnen. Men skolan har även en social aspekt så att flytta ungdomarna rent fysiskt är jag tveksam till. I dagens tekniska samhälle borde det gå stimulera spetskompetens även i den befintliga skolorganisationen, eller?

Alla ska ha samma möjligheter men vi har alla olika förutsättningar. Att främja de med lite högre studiekapacitet samtidigt som alla ges resurser att klara av kunskapsmålen är i min värld positivt för utvecklingen. Vi är trots allt individer med olika förutsättningar, drömmar och mål. Alla kan inte vara lika duktiga på allt.

Inga kommentarer: