torsdag 5 augusti 2010

Fler i arbete

Har kommit på mig själv med att säga att fler jobb kommer göra ekonomin bättre. Rätt formulerat bör ju vara att fler i arbete ger större skatteintäkter och mer pengar till värlfärden. Rätt ska vara rätt.
Men för att få fler i arbete så kan det ju även vara som så att fler jobb behövs. Men det är inte skapandet av jobb som alstrar intäkter till välfärden utan just det faktum att fler arbetar.

För att föregå kommentarer så kan jag redan nu säga att det inte handlar om att kasta ut sjuka i arbetslivet utan snarare hjälpa de som är arbetsföra och arbetslösa att hitta ett arbete!

Tror alla partier är överens om att fler i arbete är en viktig valfråga. Att alliansen gjort det lönsamare att arbete tycker jag är bra samt att antalet utbildningsplatser inom yrkesvux/komvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskola har ökats men det finns så mycket mer, här är ett litet utdrag från vad moderaterna vill:

- Verka för att det ska vara attraktivt att vara företagare genom satsningar på bland annat en entreprenörskapsutbildning inom högskolan.
- Förenkla möjligheterna att starta och driva företag i Sverige.
- Verka för sänkta skatter för företagare och stärka deras rättstrygghet.
- Göra det billigare att anställa både genom riktade insatser och sänkta arbetsgivaravgifter generellt.
- Satsa vidare på en jobb- och utvecklingsgaranti med individuellt utformade åtgärder.
- Fortsätta att utveckla Arbetsförmedlingen och dess samarbete med externa aktörer för att stärka matchningen på arbetsmarknaden
- Erbjuda trygghet under omställning
- Upprättahålla motivationen hos människor för att söka arbete
- Uppmuntra yrkesmässig och geografisk rörlighet

Glädjande och färsk nyhet inom samma ämne, fler får jobb. Källa www.scb.se

Inga kommentarer: