onsdag 4 augusti 2010

Höjd skatt i Oskarshamn?

Läste just i Nyheterna om ett övervägande att höja skatten som en lösning på de besparingar som behöver göras i kommunen. Jag tror inte det är en hållbar lösning.

Jag tycker inte invånarna i Oskarshamn ska behöva belastas för att kommunen, med socialdemokraterna i spetsen, genom åren inte kunnat hålla budget.
Oskarshamn har varit en rik kommun som dock levt över budget i många, många år utan att det egentligen märkts. Vet att många moderater påtalat detta genom åren utan att få någon respons. De försökte påtala riskerna med att leva över kommunens tillgångar och att det till slut skulle bita kommunen i svansen.
Och mycket riktigt kom sen den internationella krisen och det visade sig att kommunen hade placerat pengar i osäkra värdepapper. Värdet på dessa sjönk och så även kommunens ekonomi. Även en del investeringar och satsningar som inte riktigt gått som planerat ekonomiskt belastar eknomin.
Så nu måste även Oskarshamns kommun få till en budget som är i balans, vilket kommunen egentligen borde ha haft i alla år.
Det är allt annat än en rolig situation eftersom det förmodligen kommer drabba Oskarshamnare oavsett hur lösning blir.

Löser vi problemet genom att höja skatten? Nej vi skjuter det bara framför oss. Vi måste ta reda på varför det socialdemokratiska styret år efter år inte lyckats hålla budget. Var finns bristerna i ekonomin? För dyra lokaler? För många chefsnivåer? Vilka poster är det som år efter år gjort att budgeten överskridits?
Vår kommun lägger minst lika mycket pengar per capita på omsorg som andra kommuner gör. Så felet är inte mängden pengar som omsorgen har utan hur de används.
Att öka budgeten ger inte förklaringen till varför budgeten inte kunde hållas tidigare och är därmed i min mening inte heller lösningen på problemet! Det blir bara konstgjord andning, med risk att eskalera.

Än en gång anser jag att det är dags att ge Moderaterna/Alliansen majoritet i denna kommun, för att se vad vi/de kan åstadkomma. Jag ger faktiskt hellre en 100-lapp till ett nytt gäng styrande politiker än ger en 100-lapp till de som redan i så många år misslyckats med att hålla budgeten.

8 kommentarer:

Anton Holmgren sa...

Nu vill jag faktiskt poängtera att det är en kandidat som har lagt fram förslaget och inte partiet.

Skulle alliansen få makten i Oskarshamn, är det ju kommunen dödsdömd. Jag menar skulle Leif Axelsson kunna göra något vettig som ordförande i BUN, det första beslutet skulle väl vara att minska Oscarsgymnasiets budget ytterligare trots att man redan har mindre budget en rikssnittet i Sverige.

Jag vill även poängtera att moderaterna inte ens vågar visa sitt förslag till budget, utan det vill Leif ta efter valet. Jag tycker inte det är ansvarsfullt tycker du?

Jag tycker det är dags att alliansen redovisar vilka poster som går till vilket parti om ni nu skulle råka vinna valet.

Magnus Larsson sa...

Nu vill herr Larsson blanda sig i detta också.

Jag tänker inte lägga mig i skattefrågan eftersom det är som Anton säger, en enskild kandidat inom S som lyfter frågan. Men så mycket kan jag ju säga att om Alliansen vinner valet så kommer det inte att bli någon skattehöjning, det är ett löfte som vi har gett.
Jag har aldrig hört samma löfte från vänstersidan.

När det gäller budgeten så anser jag att vi i alliansen är betydligt mer ärliga än vänsterkartellen.
Vi går rakryggat ut och säger att det just nu finns alldeles för många osäkerhetsfaktorer i omvärlden för att vi ska kunna lägga ett realistiskt och ärligt förslag till budget, därför har vi valt att vänta. Skulle det vara så att vi anser oss kunna lägga detta förslag innan valet så kommer vi göra det.
När det gäller vänsterkartellens förslag till budget så är det bara spel för gallerierna. Det är ingen trovärdig budget över huvudtaget och jag skulle kunna äta upp min hatt (om jag hade någon) om det förslaget skulle stå sig hela vägen ut. Ni har ju bara lekt med siffrorna i erat budgetförslag, det är bara siffror på ett papper och inga riktiga pengar.

Varför skulle vi i alliansen redovisa vilka poster som går till vilket parti?
Till skillnad från Socialdemokraterna så låter vi väljarna vara med och bestämma, när valresultatet är färdigräknat då ska vi också sätta oss ner och fördela posterna, det är först då som väljarna har sagt sitt.
Den enda post som är förutbestämd är kommunalrådsposten där vi är helt eniga om att det är Lasse Blomberg, inte för att han är Moderat utan för att vi anser att han är bäst lämpad för uppdraget.

Sedan Anton tycker jag att vi ska hålla oss ifrån personangrepp, låt oss diskutera politik i stället.

Avslutningsvis så kan jag ju bara konstatera att om Oskarshamnarna vill vara säkra på att INTE för höjd skatt under nästa mandatperiod så ska dom lägga sin röst på något av partierna i alliansen.

Anton Holmgren sa...

Du är verkligen över allt, du larsson :)

Jag tycker inte det är ansvarsfullt, att om man väntar till efter valet att lägga budgeten för då lurar man väljarna. Jag tycker ni ska våga stå upp för vad ni vill göra. Våga stå för att ni vill försämra välfärden.

Jag tänker inte ens kommentera det du skriver om vänsterkvartellen, i Oskarshamn har vi under denna mandatperioden haft ett samarbete på vänstersidan.

Jag tror många Oskarshamnare skulle känna sig trygga i att veta hur det största nämnderna är tänka att fördelas. Vi går också på vad väljarna säger, det vi har sagt är att vi har presenterat våra kandidater till de tre tyngsta ordförande posterna.

Jag tycker faktiskt inte att jag gör något personangrepp. Leif stod faktiskt i en debatt på biblioteket och sa att han mycket väl kan tänka sig att minska Oscarsgymnasiets budget. Jag kan inte skriva moderaterna eller alliansen då jag inte har hört hur dessa ställer sig till det förslaget och därför får jag ställa personen som har sagt det mot väggen.

Beträffande det stället där jag nämnde Leif angående budgeten var det därför att jag var inne på BUN;s budget och han har varit med i skriverierna om den tidigare.

Då får jag avslutningsvis konstatera att om Socialdemokraterna vinner valet, så kommer vi att försvara välfärden och inte försämra den.

@Emma sa...

Kul att mitt inlägg fått lite kommentarer, självklart måste jag ju också svara.
Att Oscarsgymnasiet redan idag har mindre budget än rikssnittet det är ju nått som Socialdemokraterna får försvara eftersom det är de som varit vid makten och lagt budgeten på så vis.

Sen debatten på biblioteket så var frågan ställd på sådant sätt att han skulle välja om han ville flytta resurser från grundskolan till gymnasiet eller tvärtom. Svaret blev att han hellre ville lägga resurserna i grundskolan eftersom det är bättre att tidigare hjälpa de som behöver hjälp, så att grunden finns där. Och jag håller med, har vi inte en bra grundskola så kommer det heller inte kunna bli nån bra undervisning på gymnasiet. Att sätta in resurserna snarast möjligt måste vara det bästa både ekonomiskt och för individens fortsatta utveckling.

Det var inte frågan om att han skulle minska budgeten för gymnasiet utan ett svar på en fråga med endast två alternativ.

Sen är det ju, som Anton säger, i båda dessa fall personer som har uttalat sig inte hela partierna.

Gällande tillsättning av posterna så har Magnus redan svarat, väljarna får säga sitt och därefter blir det.

Annelie sa...

Jag kan inte annat än att hålla med Emma, höjd skatt är en konstgjord andning. Men den stora frågan är kanske hur ska man få denna kommun att "våga" byta skifte? Tyvärr verkar det oftast som om partivalen går i arv. Alliansen ut och profilera er!! Ni behövs!

Magnus Larsson sa...

Det jag menade med personangrepp Anton var att du skrev " skulle Leif Axelsson kunna göra något vettig som ordförande i BUN".

När det gäller budgeten så har vi varit tydliga med att säga att vi kommer att jibba för att kommunen ska få en ekonomi i ballans, detta har S kraftigt misslyckats med.
Vi har också sagt att vi är beredda att fatta beslut om besparingar i fall detta skulle behövas för att lyckas med detta.
Som jag tidigare sagt så anser vi att det i dag finns för många osäkerhetsfaktorer för att kunna lägga fram ett ärligt och seriöst budgetförslag.

Det vore ganska roligt att höra din kommentar kring det budgetförslag som ni har lagt, det förslag består ju enbart av luftsiffror.

Jag kan tycka att det är lite märkligt att ni går ut och lanserar ordförande kandidater till dom tre stora nämnderna innan valet. Det känns som om ni åsidosätter era två sammarbetspartier när ni går ut och säger att "det spelar ingen roll hur många röster ni får, var tar i alla fall dom tunga posterna".

Vi i alliansen resonerar annorlunda, vi lägger makten hos väljarna i stället.

Anton Holmgren sa...

Nu börjar jag bli trött på detta, jag provar att skriva min kommentar nu för tredje gången.

För att svara på din kommentar Emma, så visst har vi socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet ansvar för Oscarsgymnasiets budget nu. Men jag tycker det finns en gräns för hur mycket man kan minska Oscarsgymnasiets budget och jag tycker att den gränsen är nådd nu.

Jag håller med dig om att grundskolan är viktig för att man lär sig många av grunderna där, men man lär sig även många grunder på gymnasiet som du inte kan lära dig på grundskolan.

Jag tycker inte heller att frågan han fick var ställd så utan det var hans svar som var formulerat så. Frågan var om han kunde tänka sig ta pengar från Oscarsgymnasiet.

Beträffande ordförandeposterna så har vi ju inte sagt att dessa tre kandidaterna kommer att få dessa poster, men det är socialdemokraternas kandidater till posterna. Om socialdemokraterna vinner och får egen majoritet är det Peter, Lis och Andreas som vi vill ha som ordförande i våra tyngsta nämnder.

Magnus du tar ju meningen ur sitt sammanhang. Jag skrev den meningen i samband med att han ville minska Oscarsgymnasiets budget ytterligare.

Så om dessa alla osäkerhetsfaktorer inte försvinner struntar ni alltså i att lägga en budget eller?

Vi har lagt en budget efter det förutsättningar som finns. Vi anser att man inte kan vänta på bättre tider utan att man måste ta ansvar och lägga en budget. En kommun kan inte drivas utan en budget.

Nu vill jag slippa att skriva om denna kommentaren en fjärde gång.

Magnus Larsson sa...

Självklart så kommer vi att lägga ett budgetförslag. Men vi vill vänta in i det sista om det så behövs för att lägga ett så realistiskt förslag som möjligt. Vi tycker att det vore fel att vilseleda väljarna genom att lägga ett budgetförslag nu som vi med största sannolikhet skulle vara tvungna att revidera i november.

När det gäller er budget så är det ju så att utav dom 25 miljoner som ni säger att ni INTE vill spara så är det bara 7 miljoner som är riktiga pengar. Dessa pengar kommer ifrån dom sänkta arbetsgivaravgifter som regeringen har genomfört. Dessa arbetsgivaravgifter vill dom rödgröna höja om dom vinner valet.

Resterande del av dom 25 miljonerna är bara låtsaspengar.
Det sker genom att ni tar bort posten för KF:s oförutsedda utgifter på 3,4 miljoner, detta innebär att det inte får hända någonting i kommunen som innebär ökade kostnader under året, för det finns det ingen teckning för.
Vidare så drar ni in 7 miljoner på att ni räknar med att kommunens värdepapper går med 7 miljoner mer i vinst än vad tjänstemännen räknar med.
Till sist så minskar ni potten för löneökningar med 8 miljoner, detta går helt i strid med den avtalsrörelse som har ägt rum och i och med den så är dessa pengar i princip redan uppätna.

Summa summarum så innebär detta att ni kan välja mellan två alternativ. Antingen så fortsätter ni att lura väljarna att ni inte vill spara något och sedan ändrar er i november eller så står ni fast vi detta förslag och då fortsätter ni att köra kommunens ekonomi i botten.