tisdag 24 augusti 2010

Företagare

En satsning på företagare presenterades idag. Bra! Små och medelstora företag kan generera fler jobb. Bland förslagen finns sänkt tjänstemoms i restaurangbranschen till samma nivå som för livsmedel. Fortsatt satsning på kvinnors företagande, regelförenklingar, innovationsinsatser och stöd till företagare. Inom energi och klimat föreslås satsningar på miljöteknik och energiforskning.

Totalt innebär de skarpa förslagen satsningar på företagande, entreprenörskap och innovation på 2,45 miljarder kronor 2011-2014. Reformambitionen om att sänka tjänstemomsen är en satsning som motsvarar 5,6 miljarder kronor.
Just biten med sänkt tjänstemoms i restaurangbranschen gör mig lite kluven. Än en gång är det en bransch med mycket "fiffel" som uppmuntras, men till saken hör ju att ju mer vita jobb desto bättre för välfärden och tryggare för individen. ROT och RUT har ju bevisligen skapat nya jobb och ökat intäkterna till välfärden.

Jag vill hellre lyfta fram de andra satsningarna, de på kvinnors företagande, regelförenklingar, innovationsinsatser och stöd till företagare samt satsningen på miljöteknik och energiforskning. Dessa 2,45 miljarder är riktigt positiva!

Inga kommentarer: