tisdag 24 augusti 2010

Pensionärer

Igår hade vi gruppmöte med moderaterna och belyste pensionärernas situation.
Efter mycket diskussioner och förklaringar så har jag insett att pensionärer är en väldigt stor grupp olika individer, det finns många som har det väldigt bra, men det finns även en del som har det riktigt tufft. Har man endast den allmänna pensionen så har man ca två tredjedelar av vad man sen tidigare hade i inkomst, detta hade jag inte tänkt på tidigare.

Jag har tidigare framfört att jag tyckt debatten runt detta tagit stor plats och det tycker jag fortfarande, någon pensionärsskatt har aldrig och finns fortfarande inte. Utan det som hände 2006 var att alla arbetande fick ett avdrag i sin deklaration för att stimulera "Det ska löna sig att jobba". Det finns viktigare frågor att diskutera, speciellt när alla partier i stora drag verkar överens om att pensionärerna ska få det bättre.

Jag tycker fortfarande att Alliansen gjorde rätt 2006 när de gick ut med mottot "Det ska löna sig att jobba". Sverige behövde denna knuff. Det Alliansen dock inte kunde förutspå var att bromsen skulle slå in för pensionärerna pga finanskrisen och att skillnaden mellan arbetare och pensionärer blev större än de räknat med. Alliansen ökade grundavdraget för pensionärerna men det räckte inte för att balansera skillnaderna.

Jag tycker därför det är bra att de nu inför detta val 2010 ser till att minska dessa skillnader och att de ökat på sitt motto med att det även ska "löna sig att ha jobbat". 5+2,5 miljarder är än så länge de uttalade summorna, sen kommer ju även bromsen att lätta när fler kommer i arbete igen.

Inom äldreomsorgen föreslås dessutom reformer för förbättrad vård för äldre, ökad kvalitet och självbestämmande för äldre i boendet, ett omsorgslyft för äldreomsorgens medarbetare och satsningar för att förstärka äldres valfrihet och rättigheter inom äldreomsorgen. Totalt är det en satsning på sjukvård och äldreomsorg på sammanlagt 5,8 miljarder kronor 2011-2014. Att satsa på bättre och billigare omsorg till äldre tror jag är en bra väg att gå.

Inga kommentarer: