måndag 13 september 2010

Varför se fara i att konkurrensutsätta?

Oskarshamns kommun är väl inte direkt känd för att vara villiga att konkurrensutsätta verksamheter. Jag funderar ibland varför det är så?

På konkurrensverkets hemsida går följande att läsa;
”Såväl konsumenterna och företagarna som hela nationalekonomin gagnas av en fungerande konkurrens på marknaden. För konsumenterna innebär en fungerande konkurrens i första hand att det finns ett utbud av alternativa produkter och tjänster som skiljer sig från varandra i fråga om pris, kvalitet och andra faktorer som inverkar på köpbeslutet. Konkurrensen bidrar till att hålla kostnaderna i styr och förbättrar vanligen produkternas kvalitet.

Konkurrens är motorn för både den tekniska och ekonomiska utvecklingen: nya idéer, produktionssätt, produkter och företag dyker upp på marknaden när företagen tävlar om vem som är bäst. Konkurrenstrycket tvingar också företagen att effektivera sin verksamhet och skära ner kostnaderna. Konkurrensen sporrar alltså företagen och i vid bemärkelse hela samhället till ett effektivt resursutnyttjande”

Jag påstår inte att Oskarshamns kommun är dålig på att bedriva olika verksamheter, men jag hävdar att det lättare går att avgöra om vi är bra eller inte om man har något att jämföra med. Man skulle även få fram om vi använder våra skattepengar på ett effektivt sätt eller ej.

Ibland brukar vänsterpartierna måla upp en bild av att privata aktörer bara vill tjäna pengar. De är av ondo.
Självklart vill de gå med vinst, på så sätt kan deras verksamheter bestå och utvecklas. De vill kunna erbjuda sina anställda bra förmåner och löner så att de kan behålla den kompetens de behöver i företaget.
Men jag tror också att de flesta som startar företag är seriösa i sin satsning. De gör det i enlighet med fortlevnadsprincipen, alltså att företaget ska bestå. De gör det för att de anser att de kan göra det minst lika bra eller bättre än sina konkurrenter. De gör det för att de vill förverkliga sina drömmar.

Varför inte låta fler uppfylla sina drömmar? Varför inte ge oss invånare alternativ att välja mellan? Varför inte ta chansen att visa att kommunen sköter sina verksamheter bäst i egen regi?

Privata aktörer är inte av ondo utan snarare av godo, de bidrar med inkomster till staten, med jobb till arbetsmarknaden och med tjänster/varor till oss konsumenter. Om ett företag inte tror sig kunna konkurrera med det utbud som idag finns kommer det heller inte startas nått företag. Var finns egentligen faran i att tillåta konkurrens?

2 kommentarer:

Källström sa...

För att sossenissarna vet att de inte använder skattepengarna på bästa sätt. Utsätts de för konkurrens upptäcks detta!

Framförallt blir det ju svårt för politiker att utnyttja de egna bolagen om de samtidigt är under konkurrens, då måste de ju jobba 8 timmar effektivt om dagen på kommunstolen!

Kungen röstar ju inte men "För Sverige i tiden" låter ju rätt blått i mina öron ;-)

@Emma sa...

Jag kan varken bekräfta eller dementera förrän den dagen då även denna kommun vågar konkurrenssätta. Men att inte våga ta steget kan ju vara ett tecken på det du antyder.