torsdag 2 september 2010

Debatt som gav svar

I och med gårdagens debatt på Hotell ett i Oskarshamn väljer jag att för en kort sekund avvika från veckans skol-/ungdomstema
Jag själv kunde inte närvara men har läst dagens OT där Wretlund gav svar på tal angående kärnkraften.
Det framgick att beslutet om kärnkraften tas på riksnivå, vilket man egentligen visste men nu fick det bekräftat.
Så då kan man snabbt konstatera att oavsett vad Wretlund själv tycker så innebär en röst på Socialdemokraterna i riksdagsvalet en röst på att en reaktor ska stängas under kommande mandatperiod. Det har i alla fall språkröret från Mp sagt vid flertalet tillfällen. Han har inte sagt att det är just O1:an som ska stängas men O1:an är ju den äldsta.
Oavsett om man är för eller emot kärnkraft så skulle en nedläggning av O1:an innebära att flera hundra personer blir arbetslösa. Jag vet inte i nuläget hur alla dessa personer skulle kunna hitta nytt jobb inom vår kommun. Det skulle helt enkelt bli ett tungt bakslag för vår kommun, som redan nu har problem med att få ihop budgeten. Det måste vara tungt även för Wretlund att lägga en röst på Socialdemokraterna med denna vetskap, kanske han röstar blankt i riksdagsvalet?

Inga kommentarer: