onsdag 1 september 2010

Betyg

Här följer ytterligare besked från vårt valmanifest för Oskarshamn.

Vårt mål är att alla elever ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. En av de viktigaste åtgärderna för att uppnå detta är att satsa på fler pedagoger per barn - i första hand inom förskolan och på lågstadiet. Genom att tillföra mer resurser till skolan ökar vi möjligheterna till individuellt stöd och chanserna för varje elev att gå ut grundskolan med godkända betyg.

Nationellt går vi även på val på att betyg ska ske från åk 6 och i fler steg än idag. Samt att nationella prov i svenska och matematik ska ske i åk 3 och 6. På dessa vis kan man urskilja vissa behov av extra resurser och ha möjlighet att sätta in dessa i ett tidigt skede. Alla Sveriges skolor måste få MVG.

Inga kommentarer: