torsdag 16 september 2010

Det blir bättre.

Regeringen blir ofta anklagade av oppositionen för att spara på de sjuka. Så är inte fallet. Alliansen har bl.a. satsat:
17 miljarder kronor på arbetslivsinriktad rehabilitering
4 miljarder på sjukskrivningsmiljarden
1,7 miljarder på en rehabgaranti
0,5 miljarder på Företagshälsovård.

Regeringen har bevisat att man kan sänka skatter och samtidigt värna om välfärden.
Lagstiftningen ändrades för att fler skulle kunna bryta utanförskapet. Reformen vägleddes av tydliga principer:
Arbetslinjen, alla ska ges möjlighet att få ett arbete
Att se till människors förmåga
Att människor som har arbetsförmåga ges möjlighet till arbete på deras egna villkor
Att människor som är sjuka ska erbjudas bra vård och OM möjligt rehabilitering för att kunna återgå till arbete.
Att den som är sjuk och inte kan arbeta ska vara trygg och ha ett gott skydd.

Verksamheter så som sjukvården, skola och äldreomsorgen har ca 38 miljarder kronor mer 2010 än 2006.

Man kan även se det hela utifrån utvärderingar och rapporter.
Enligt den senaste Vårdbarometern så uppger svenskarna att de är mer nöjda med sjukvården nu än 2006. Alliansen arbetar för patienterna, inte för att tillfredsställa oppositionen. Är patienterna nöjda så är det ett tydligt tecken på att Alliansen gör rätt oavsett vad oppositionen säger.
En annan satsning är kömiljarden. Tack vare detta är det idag 40 000 färre patienter som behöver vänta på vård längre än 90 dagar.
I länet kan vi även se att utanförskapet har minskat med 4 592 personer (SCB, helårs jämförelse mellan år 2006 och 2009)

Jag är definitivt inte expert på detta område men detta tycker jag är tecken på att det blir bättre, det finns alltid förbättringspotential och reformer ska följas upp. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste t.ex. bli bättre.

Alliansen sparar inte på de sjuka, de lyfter snarare fram de tidigare gömda och glömda och ger dem som orkar en möjlighet att återgå till ett arbete.

Inga kommentarer: