fredag 3 september 2010

Fördelar

För att sammanfatta mina inlägg denna vecka kommer här en liten punktlista. En punktlista som i utgångspunkt skola/unga visar på varför jag tycker man ska rösta på moderaterna.

• Moderaternas åsikt att fribeloppet* ska avskaffas. Studenter som klarar av att arbeta vid sidan av sina studier ska inte bestraffas för det. Det ska snarare uppmuntras, för ju tidigare man får kontakt med arbetsmarknaden desto bättre och lättare blir övergången från skola till arbete

• Alla ska ha möjlighet att läsa in högskolebehörighet på gymnasiet men det ska inte vara ett måste. Vi har alla olika begåvningar vad gäller teori och praktik, alla vill inte bli akademiker.

• Forsatt halvering av arbetsgivaravgifterna för de under 26 år, det gör att det för en företagare är billigare att ha en ungdom anställd. Vilket då kan väga upp att en ungdom har mindre erfarenhet.

• Jobbskatteavdraget har förstärkt drivkrafterna för att arbeta, vilket är viktigt för att undvika att arbetslösheten biter sig fast. Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att vidareutbilda sig.

• För att betyg ska ges från årskurs 6 och i fler steg än idag. Så att man tidigare kan ge resurser till de som behöver.

• Höjning av studiemedlet med 431 kronor i månaden.

• Entreprenörskap i skolan, vi behöver uppmuntra till egenföretagande så att vi även i framtiden har arbetsgivare som behöver ha anställda. Det gör vi genom att utöka stödet till de organisationer som arbetar med entreprenörskap och företagande i skolan. Satsningen uppgår till 15 miljoner kronor per år från 2011
• Moderaterna lyfter fram både teoretiker och praktiker. Fokuseringen på lärlingsprogram i gymnasieskolan och bättre yrkesförberedande program är ett steg för att klivet mellan skola och arbetsmarknad ska minska.


(*Fribeloppet kallas den gräns som reglerar hur mycket du som studerande får tjäna innan dina studiemedel blir drabbade. Alliansen har höjt gränsen med 30 000 kronor, men Moderaternas mål är att ta bort denna begränsning helt.)

Inga kommentarer: