tisdag 23 november 2010

Utveckling

Jag tycker Anton Holmgren (S) i detta inlägg visar goda inställningar till så väl friskolor som sjukvård. Visst är det kvalitén som är det viktiga. Dagens samhälle är ett helt annat än det vi hade för 30 år sen.


Som Moderat är jag glad att vi i partiet i alla fall visar att vi är förändringsbenägna, det måste vi vara om vi fortfarande ska kunna driva en politik som delas av medborgarna. Att jobba mot ständiga förbättringar gäller även de politiska partierna!

Sen gällande en annan kommentar från Anton om att endast använda de naturresurser som finns. Där har jag samma uppfattning både vad gäller naturresurser och den kommunala ekonomin. Vi kan inte använda mer resurser än de som finns. Det har tyvärr Oskarshamns kommun gjort under många år.

10 kommentarer:

Anton Holmgren sa...

Jag måste ändå få vara lite kritisk då eftersom du nu har tagit upp mig i bloggen, Jag tycker att vi ska öppna för en debatt om det inom socialdemokraterna, men jag tycker inte på något sätt att moderaterna har gjort det.

Vi socialdemokrater ska ta upp en debatt om hur vi säkerställer en hög kvalité, ni moderater struntar ju i kvalitén. För er moderater är det viktigare att välfärd drivs privat än att den drivs med hög kvalité.

Angående den sista kommentaren, så har jag inga problem med att erkänna att vi idag inte har en idealisk ekonomi. Jag kan dock förstå att man inte kan spara in allt på samma gång för jag vill fortsatt ha en hög kvalité på verksamheten. Oppositionen har föreslagit en mer aggressiv budget, men man har ju missat hur man ska finansiera den. Vi socialdemokrater har ju vår budget finansierad till skillnad från oppositionen.

Max Torstensson sa...

Tycker är konstigt att du snackar om kvalité, när Rödgröna skulle sänka och sänka för pensionärer, då snackades aldrig om hur kvalitén skulle tas tillvara på!

Anton Holmgren sa...

Tycker jag inte alls. Vi socialdemokrater sa att vi ville sänka skatten för pensionärerna av flera anledningar. Vi menar på att pension inte är ett bidrag utan uppskjuten lön, alltså ska den skattas som lön. Det handlade också om att flera pensionärer hade fått det allt tuffare under den dåvarande mandatperioden. Pensioner hade sänkts och liknande.

Angående kvalitén så tycker jag visst att vi gjorde det. Vi hade lagt ett tydligt budgetförslag, som visade på att vi satsar på kvalité. Vi gjorde utrymme för människor att ställa om från ett arbete till ett annat. Vi satsade på kommuner och landsting för att kunna bibehålla en hög personaltäthet i den offentliga sektorn. En personaltäthet, som skulle resulterat i en högre patientsäkerhet, lärartäthet m.m.

Så jag tycker absolut att vi diskuterade kvalité. Vi kanske inte nämnde den tillräckligt tydligt i samband med skattesänkningen för pensionärerna, men där handlade det om att skapa ett utrymme hos pensionärerna. Det handlade om att skapa en sista tid i livet med hög kvalité där man inte ska behöva leva på vatten och bröd.

@Emma sa...

Jag vet att det finns väldigt många uppfattningar om de Nya Moderaterna. En del säger att det är de gamla vanliga men jag hävdar att det har skett förändringar med Fredrik vid rodret. Jag tycker också att valresultatet visar på samma sak. Detta då på nationell nivå, på kommunal nivå har vi saker att jobba på.

Jag vet ingen moderat som skulle säga att det är viktigare med privatisering än kvalité gällande vår välfärd.
Snarare vill moderaterna få till en högre kvalité. Männsikor idag vill, som vi är överens om, ha bra kvalité (få valuta för pengarna).
Konkurrens leder många gånger till att företag måste förbättra sin kvalité. Att låta privata företag vara med och konkurrera i branscher så som skola och omsorg ger därav en push i rätt rikting. De med kvalité kommer vara de som överlever, och det kommer inte kosta mer för det. Så visst är moderaterna positiva till att släppa in privata aktörer på marknaden men det är inte för att vi vill släppa på kvalitén. Snarare det omvända, få en ännu bättre kvalité. Det gäller både för de anställda och de som behöver tjänsterna.

Att ha en hög personaltäthet är ingen garanti på hög kvalité. Det finns många städer som har lägre personaltäthet än Oskarshamn men som ändå får bättre betyg av vårdtagare. Men självklart är det bra med så många hjälpande händer som möjligt.

Gällande vår ekonomi så kan man inte gå från max till min i ett steg, men jag är av den åsikten att stegen ner mot 100% började alldeles för sent i denna kommun. Hade man tagit tag i detta tidigare hade man inte behövt hyvla så mycket idag!

Gällande pensionssytemet så kan man nog utan att ljuga säga att det behöver ses över. Det gamla blocköverskridande beslutet med bl.a. den så kallade bromsen är nog ingen stolt över. Jag är dock inte tillräckligt kunnig på området för att säga hur ett nytt pensionssystem ska se ut.

Sänka skatten för pensionärer, hög sysselsättning vilket genererar i bra pensioner, se till att äldre par kan bo ihop och en ökad valfrihet inom äldreomsorgen är lite av vad moderaterna vill.

Anton Holmgren sa...

Angående Nya Moderaterna, så tycker vi helt klart inte lika där.

Jag tycker absolut att moderaterna prioriterar privatiseringar före välfärden. Det är ju roligt att du tar upp att människor vill ha valuta för pengarna. Vill inte stockholmarna få valuta för pengarna? I Stockholm har ju moderaterna sålt offentlig verksamhet för strunt summor och nu blivit fällda i regeringsrätten. Att sälja en verksamhet får 70 000 kronor när experter menar på att värdet är mellan 20-40 miljoner är inte att ta ansvar.

Visst är det så att en hög personaltäthet inte garanterar en hög kvalité, men det är ett stark bidragande till att höja kvalitén.

Jag kan hålla med om att man började försent, men idag lägger vi faktiskt en betydligt tuffare budget. Skillnaden är ju att alliansen vill spara ytterligare några miljoner utan att veta på vilken verksamhet inom socialförvaltningen.

Jag är inte heller tillräckligt insatt i pensionssystemet för att kunna säga hur det kan förbättras.

Du missade ju också att moderaterna vill hindra människor från att få en andra chans i livet. Moderaterna har ju tillsammans med alliansen drivit en skolpolitik, som gör det svårare för människor att skola om sig.

@Emma sa...

Gällande Stockholm så kan jag tyvärr inte svara då jag inte alls är insatt. Det låter ju dock som om de redan fått sin dom av regeringsrätten. Men samtidigt vill jag minnas att Moderaterna fortfarande gjorde ett bra val i Stockholm så då måste det ändå vara som så att väldigt många är nöjda med vad Moderaterna åstadkommer där.

Sen att moderaterna skulle vilja hindra människor att få en andra chans i livet där har vi också delad syn.
Vi har bl.a. lyft fram alla dessa förtidspensionerade samt sjukskrivna och byggt broar så att dessa kunnat ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Det kommer alltid finnas de som är för sjuka för att kunna arbeta men det har även funnits en stor grupp i utanförskap som nu har guidats tillbaka till arbetsmarknaden. Dessa personer har verkligen fått en ny chans.
Platserna på yrkesvux/komvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskola har ökats. Vilket också ökar möjligheterna för att skola om sig.
Moderaterna vill dessutom införa en valfrihetsmodell för vuxenutbildningen, erbjudna vuxna möjligheter att lära genom hela livet, byta karriär eller utvecklas vidare i sitt yrke.

Så jag delar inte din uppfattning att moderaterna inte vill ge människor en andra chans. Hur vill socialdemokraterna ge männsikor en andra chans, vad är det som skiljer?

Anton Holmgren sa...

Det gick bra för moderaterna i Stockholm, men man minskade i valet gentemot föregående val.

Jag tycker det är bra att man försöker rehabilitera människor, så att kan komma tillbaka till arbetslivet. Jag tycker samtidigt att människor som är sjuka ska få tid att bli friska. En politik som tvingar människor med cancer tillbaka på arbetsmarknaden innan dessa har hunnit bli friska, det är inget jag ställer upp på.
Personligen anser jag att en politik där människor får hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden för att dom är friska är bättre än att dom tvingas tillbaka för att dom är fattiga.

Angående skolan, så tycker inte jag att man skapar möjligheterna att skola om sig. Enligt nya regler så hamnar du i speciella köer när du söker universitet om du har läst på komvux. Speciella köer som gör det svårare att komma in på utbildningen. Tycker du det gör det lättare för människor att skola om sig?

Vi socialdemokrater vill ge människor en andra chans genom att satsa på fler platser inom utbildningsväsendet, satsa pengar på att det ska vara fler lärarledda lektioner och se till att alla elever får behörighet till framtida studier.

Inom trygghetsförsäkringarna är vi fast bestämda om att taken ska höjas, att avgiften ska vara låg och att alla ska bedömas individuellt. Genom en individuell bedömning ska människor kunna arbeta efter sin förmåga. Människor ska inte klumpas samman och slängas ut ur försäkringen bara för att moderaterna inte förstår sig på alla lika värde.

@Emma sa...

Sjukförsäkringsreformen var nödvändiga att genomföra just för att lyfta fram de som hamnat i utanförskap. Den var inte till för att tvinga cancersjuka till arbetsförmedlingen. Sen att en del människor tyvärr blev felaktigt tvingade till detta är nått som självklart följs upp. Försäkringskassan måste ha tydliga riktlinjer att följa så att vi inte upprepar misstaget att skicka över allvarligt sjuka till arbetsförmedlingen. Som jag skrivit om tidigare har Ulf Kristersson till och med gått ut öppet med att reformen ska följas upp. Reformen kan bli bättre men har redan gjort att många människor kommit tillbaka från ett utanförskap.

Jag har inte läst om dessa nya regler angående ansökan till universitetet, men jag gör gärna det så skicka över en länk. Det är inte bara bra saker som läggs fram av vår regering. Man måste vara kritisk.
Men båda partierna verkar ju vara överens om att fler utbildningsplatser på högskola, yrkeshögskola och yrkesvux/komvux är viktigt. Det är ju inte bara via universitet man läser vidare.
Moderaterna satsar även på lärarna och deras kompetens via lärarlyftet. Kompetenta lärare lyfter eleverna till nya nivåer. Detta i kombination med fler lärarledda lektioner tycker jag låter riktigt bra.

Däremot är jag av den uppfattningen att alla elever inte ska tvingas att läsa upp sin högskolebehörighet under gymnasietiden. Alla ska ha möjlighet att läsa in den men ingen ska känna sig tvingad. Det finns elever som vet i ett tidigt stadie vad de vill bli. Snickare, svetsare, lastbilschafför, hårfrisör m.m.
Att belysa både teoretiska och praktiska elever är att belysa att vi är olika.
Sen måste man alltid kunna läsa upp sin behörighet även efter gymnasiet så som komvux så det är en viktig del. Därför är jag väldigt nyfiken på det här "kö-systemet" du nämner.

Anton Holmgren sa...

Jag säger inte att det är fel att man gjorde en sjukförsäkringsreform, men jag tycker att man var för snabb i processen och att man struntade i att ta hänsyn till flera aspekter. Jag som socialdemokrat tycker ju inte reformen är bra för huvudtaget, men jag kan se en poäng med att man gjorde den. En reform är aldrig perfekt, men sjukförsäkringsreformen är långt ifrån perfekt och den går inte att förbättra. Den nuvarande sjukförsäkringsreformen är bara att slänga i papperskorgen och sen gäller det att instället sätta sig ner och hitta breda majoriteter.

Angående nya regler för att ansöka till universitet och högskola, så har jag faktiskt ingen bra länk. Den informationen om de nya reglerna har jag fått genom information från studievägledarna på Oscars när vi skulle söka till universitet samt av studievägledarna på universitetet när vi var intagna.Lite snabbt sökande på internet gav mig dock denna sidan http://www.komvuxutbildningar.se/Komvux_och_Vuxenutbildning_Vanliga_fraagor__d673.html

Jag anser att alla ska få högskolebehörighet för det håller samman Sverige och rustar Sverige inför framtiden. Visst är både teoretiska och praktiska elever lika mycket värda, men att säga till någon att du ska nu 15-16 år välja vad du ska göra resten av livet. Jag tycker det är ett tungt beslut att lägga på en 15-16 åring. Och faktum är att det är just det beslutet ni lägger på dessa ungdomar genom att ny tar bort högskolebehörigheten och försämrar möjligheterna att skola om sig med komvux.

@Emma sa...

Jag tycker det är att förenkla det hela när du skriver att alla ska få högskolebehörighet. Men jag tror bara att det blev ett litet tolkningsfel för det är ju något man måste studera och läsa in för att uppnå.
Jag tycker det vore bra om alla hade så bra förutsättningar att alla klarade högskolebehörigheten. Men jag tror inte vi kommer nå dit. Så istället för att tvinga på dessa praktiska elever ett ångestmoment med ofullständiga slutbetyg som följd så visar vi vikten av såväl yrkesförberedande som studieförberedande program.

Jag ser däremot en risk med att många väljer bort teorin för att lättare "glida" igenom gymnasiet. Jag hoppas verkligen inte det blir så att ungdomar väljer exempelvis en lärlingsutbildning bara för att de tror det är lättare?! Blir det en sådan utveckling måste vi självklart agera.

Ska läsa vidare om de nya intagningsreglerna. Komvux är en viktig del så vore synd om det blev en missgynnande ingång till högskolan.

Jag tycker inte den nya gymnasiereformen handlar om att besluta vad du vill göra resten av ditt liv redan i gymnasiet. För det kan ingen svara på, även om man tror sig veta vad man vill göra. Jag kan se till mig själv. Jag har läst maskinteknik, jobbat på scania-line, läst kurser i företagsekonomi, jobbat på restaurang/nattklubb och jobbar nu som planerare på OKG. Ett jobb som inte har nån direkt koppling till min grundutbildning. De beslut man tar tidigt har självklart viss påverkan, oberoende vilken gymnasiereform vi har. Men redan som 25-åring kan man se att arbetsgivare tittar minst lika mycket på dina erfarenheter som dina utbildningar.

Även dessa som väljer ett yrkesförberedande program kommer säkerligen byta jobb flertalet tillfällen. De kanske t.o.m. hinner byta jobb innan deras jämnåriga "teorikamrater" studerat färdigt.
En del kanske får utbildning via sina arbetsgivare, en del kanske tar steget att på egen hand läsa på komvux eller kurser på högskola, en del kanske byter jobb utan att ens behöva studera något nytt.

Att läsa på högskola/universitet är självklart en fin merit i ett CV men det är även en tidigare anställning med tillhörande omdöme.