torsdag 1 juli 2010

Reflektioner inför semestern

Jag och många andra tror att Sveriges framtid står och faller med huruvida det skapas nya företag och anställningar inom den privata sektorn. Det är skatteintäkter från företag som bär den offentliga sektorn. Om inte incitament finns för entreprenörskap och strävan. Vilka ska då betala välfärden och med vad??
För att hålla igång den privata sektorn behövs många bitar så som ekonomi, fortlevnad, efterfrågan, förtroende, kunskap och vilja m.m.
Det finns fortfarande mycket att förbättra men jag vill ändå belysa saker som Alliansen påbörjat.

Sveriges stabila budget innebär att vårt land får ökat internationellt förtroende från investerare och andra företag. – Tack Alliansen
Jobbskatteavdraget innebär att vi har mer pengar att konsumera/spara – Tack Alliansen
Minskade skatter innebär också mer möjlighet till riskkapital som går att satsa i företag – Tack Alliansen
Det lönar sig att arbeta – Tack Alliansen
Jämfört med 2008 har vi nu 10 000 fler platser på universitet och högskolor, och det lönar sig att utbilda sig – Tack Alliansen
Vi har befunnit oss i en internationell kris, trots det är det i maj 2010 jämfört med maj 2006 ca 138 000 fler som är sysselsatta – Tack Alliansen

Ju fler som är sysselsatta desto större blir intäkterna till välfärden. Och om fler är med och betalar då kan alla få behålla lite mer i den egna plånboken utan att totalsumman till välfärden blir mindre.

Nu blir det lite semester för min del. Bl.a. med Lasse Berghagen i Oskarshamns Stadspark (- Tack Alf Josefsson, företagare!) Vi får väl se hur mycket aktivitet det blir på bloggen, skulle jag gissa blir det rätt glest mellan inläggen. Trevlig sommar!

Inga kommentarer: