onsdag 9 december 2015

Hans Rosling

Lyssnat på Hans Rosling i ett uttalande där han berättar att Sveriges flyktingkostnad år 2015 är dubbelt så stor än UNHCRs budget för 2015.

UNHCR ska med sin budget hjälpa 60 miljoner flyktingar!
Rent mattematiskt skulle vår flyktingkostnad alltså kunna hjälpa 120 miljoner flyktingar i närområden… då i kontrast till de ca 200 000 här hemma. Alltså för att hårdra kan man säga att man antingen hjälper en flykting här hemma i Sverige eller 600 stycken nere i närområdet.


Men nu ska inte det ena utesluta det andra utan vi ska ha båda delarna såklart. Men vi brukar ju vara måna om att hjälpa alla eller iallafall så många som möjligt och då borde Sverige snarare öka biståndet istället för att minska det.

 

Jag förstår att Hans, och jag håller med honom, blir upprörd när man tar pengar från budgeterade bistånd till att betala flyktingmottagandet här hemma. Det betyder ju att Sverige hjälper färre människor totalt sätt.

 

Poängtera att jag inte lägger någon vikt vid hur mycket pengar som ska läggas på bistånd och flyktingmottagande här hemma i Sverige samt hur dess proportioner ska se ut, det får nationella ekonomer redovisa. Vi ska dock ha klart för oss att när vi omfördelar pengar från bistånd till vårt flyktingmottagande då hjälper vi totalt sätt färre människor!

 

Hans idé om att söka asyl på plats nere i närområdet är ju rent teoretiskt också väldigt bra och humant, sen om det finns möjlighet att praktiskt genomföra en sådan process det vet jag inte. Förmodligen inte, för då borde det väl vara så redan idag, eller?

 

____________________________________________________________________________


Privileged/Confidential information may be contained in this message and is intended solely for the use of the addressee. If You receive this mail by mistake, You may not use, copy or distribute it to anyone else.
Please erase the message and notify us immediately.

1 kommentar:

skybird sa...


Thanks for posting this useful content, Good to know about new things here, Let me share this, . digital marketining training