måndag 17 oktober 2011

Vindkraftens vara eller inte vara i Oskarshamn

Idag har det varit gruppmöte igen med moderaterna i Oskarshamn. Vi diskuterade idag under två timmar vindkraftverk.
Man kan summera det hela med att gruppen är kluven i frågorna gällande verk i Bjälebo och Sörvik. Kommunen tar inte beslut i frågan, det gör länsstyrelsen, kommunen kan dock lägga in ett veto. I gruppen finns det en majoritet för att inte lägga in sitt veto, men alla har rätt att rösta efter egen åsikt.

Jag själv har ju ingen rösträtt i kommunfullmäktige men har ändå funderat runt detta.
Fördelar med verken:
Det ger underhåll av vägarna.
Bortsett från tillverkningen är de miljövänliga
Vi behöver mer energi i södra Sverige och i nuläget är det ju vindkraftverk vi bygger.
Oskarshamn skulle bli först i världen med dessa vindkraftverk

Nackdelar:
Kraftledningsgator
Oljud
De är skattesubventionerade
De stör naturen och djuren

Jag är nog inte en sympatisör gällande vindkraftverk, men nu är det detta miljövänliga alternativ som Sverige har valt att satsa på. Oskarshamn har tidigare pekat ut områden man inte får bygga verk på, Bjälebo och Sörvik är områden som enligt denna karta är ok att bygga på. Och någonstans måste de byggas, principen ja men Not-In-My-BackYard funkar inte.
Jag säger därför ja till dessa verk, mest baserat på att jag inte har någon konkret fakta som jag skulle kunna stötta ett veto emot.

Inga kommentarer: