fredag 17 juni 2011

Centern

Jag skrev senast om kvinnlig VD till OKG. Idag läser jag att Maud förmodligen stiger åt sidan i höst. Tro inte att jag tycker man ska få ett jobb bara baserat på sitt kön, nej jobb ska man få utifrån kompetens. Men jag vet att det finns kompetenta kvinnor, och det behövs lite av båda könen på de olika ledande posterna. Så helst ser jag att Maud blir ersatt av en kvinna.

Skåne eller Östergötland det är den regionala frågan, vart ska Oskarshamn hamna?

Inga kommentarer: