måndag 19 december 2011

Moderatmöte med landstingsinslag

Ragnhild Holmberg besökte gruppmötet. Riktigt intressant måste jag säga. Kalmar landsting ligger högst i landet gällande folkets förtroende för primärvården. Oskarshamn har också en medicinsk akutmottagning som är öppen dygnet runt 365 dagar om året.
Medicinska fall är också de vanligaste, ca 60% är av denna karaktär.

Jag gillade extra mycket när Ragnhild kallade Jönköping-Kalmar-Östergötland för en region.

Ragnhild i sin tur gillade vår moderata idé om att ha en hälsocentral i anslutning till sjukhuset. För idag går många felaktigt till sjukhuset istället för till sin hälsocentral. Vilket till viss del belastar sjukhuset.

Hon påpekade också att hon förstår att man vill ha all vård nära, men Oskarshamn är en liten stad. Vill man ha den bästa kvalitativa vården måste man tyvärr resa lite. Oskarshamn sjukhus kan inte vara bäst på alla områden. Men som sagt medicinskt akutmottagning har vi konstant och de flesta patienter tillhör denna grupp.

Ragnhild var väldigt öppen och tydlig att det dock finns förbättringsområden, som i alla företag. Bl.a. områden så som cancer, hjärtvård och graviditet. Och att det jobbas på detta.

Jag fann Ragnhilds föredrag väldigt intressant och givande. Alltid bra att få direkt information.

Inga kommentarer: